Remembrance Flights

remembranceflightsFormatieteam The Victors hebben een grote eerbied en respect voor de oud-strijders en gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Van de vrijheid die we toen bekomen hebben kunnen we nu nog steeds genieten. Dit mag niet vergeten worden. Dit is ook de grootste motivatie geweest om ambassadeurs te worden van het oude tweede wereldoorlog vliegveld in Ursel dat de Royal Air Force omgedoopt had tot B-67. Daarom kijken we er ook naar uit om deel te nemen aan evenementen die deze gebeurtenissen herdenkt. Wij voorzien een formation flight pass en een missing man formation.

Vraag inlichtingen of boek ons op manu@thevictors.be

Formationteam The Victors show the deepest respect for the veterans and fallen of both world wars. We can still profit of the freedom that these man have fought for. We cannot forget this. This was also the biggest motivation to become ambassadeurs of the former second world war airfield at Ursel , known and named by the Royal Air Force as B67. Therefore we are looking forward to participate in the remembrance celebrations this year. We would present a formation fly by and a missing man formation.

Information can be obtained or bookings done via manu@thevictors.be

Eerste proefvlucht van 2014!

Naar aanleiding van ons tienjarig bestaan plannen wij onder meer een nieuwe demonstratie. Deze demo moet echter eerst worden bedacht, uitgetekend en berekend vooraleer deze in de lucht uit te voeren. Op zaterdag 18 januari vlogen Rick De Smet en Steven Taildeman vervolgens een nieuw manoeuvre boven van het vliegveld van Ursel. Op de grond bijgestaan door Luc De Smet, via radiocommunicatie, voor de onmisbare instructies en aanbevelingen. Na enkele kleine instructies en aanpassingen en talrijke pogingen voldeed dit nieuwe manoeuvre aan de verwachtingen en werd positief onthaald door enkele kijklustigen.

Following our tenth anniversary, we’re planning a new demonstration. This demo must first be conceived, drawn and calculated prior to the first trials in the air. On Saturday, January 18th, Rick De Smet and Steven Taildeman flown a new maneuver above the airfield of Ursel. On the ground, assisted by Luc De Smet, in radio contact, to give his instructions and recommendations. After some minor adjustments and instructions and numerous attempts, this new maneuver met our expectations and was welcomed by some spectators.

Fotoboek: “10 jaar Formationteam The Victors”

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van ons team plannen wij een volledig nieuwe display en enkele nieuwe gadgets. Eén van die gadgets wordt een fotoboek waarin de eerste 10 jaar van ons formatieteam zal worden getoond aan de hand van foto’s aangevuld met feiten en leuke anekdotes.

Heeft U nog foto’s van The Victors, eventueel met plaats en datum, dan mag je ons die steeds bezorgen via steven@thevictors.be.

Personen die geïnteresseerd zijn in het fotoboek kunnen nu reeds intekenen. Hun naam zal opgenomen worden in het boek.

Following the tenth anniversary of our team, we are planning a new display and some new gadgets. One of these gadgets is a book in which the first 10 years of our formation team will be shown on the basis of photographs supplemented with facts and anecdotes.

Do you have pictures of The Victors, possibly with place and date, you can always send them to steven@thevictors.be.

Persons interested in the book can already subscribe. Their name will be included in the book.