Fotoboek “10 Years Formation Team The Victors”

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van ons team hebben wij een fotoboeksamengesteld met daarin prachtige foto’s, anekdote’s, verhalen, unieke momenten, … Personen die geïnteresseerd zijn in het fotoboek kunnen nu reeds intekenen. Hun naam zal opgenomen worden in het boek. U kan het boek inkijken in de Victorstand tijdens Vervlogen Meetjesland (28-29 juni op het vliegveld van Ursel).

Following the tenth anniversary of our team, we have compiled a book containing beautiful photos, anecdotes, stories, unique moments, … Persons interested in the book can already subscribe. Their name will be included in the book. You can take a look in the book in the Victor Stand at “Vervlogen Meetjesland” (28-29 June at the airport Ursel).

fotoboek10jaar

Promotiefilm 10 jaar The Victors!

We kunnen U met trots onze nieuwe promotiefilm voorstellen ter gelegenheid van ons jubileumjaar 2014 waarin we onze 10de verjaardag vieren!
Op het einde van deze film kan je ons nieuwe logo zien eveneens ter gelegenheid van onze tienjarig bestaan.

We proudly present you our new promotional video of our 10th anniversary!
At the end of this film you can see our new logo.

Credits: Blue Foam – Chris Janssens
bluefoam_logo

The Victors naar Helsinki!

Wij zijn zeer verheugd U te kunnen melden dat wij vandaag de bevestiging kregen van onze deelname aan de Helsinki International Airshow 2014 op de Luchthaven Malmi in Finland. Deze show gaat door op 16 en 17 augustus. Dit wordt meteen ook de verste verplaatsing van ons formatieteam, de afstand naar Helsinki bedraagt maar liefst 1.670 km in vogelvlucht. Dit is 500 km verder dan onze laatste buitenlandse airshow in Sliac, Slowakije. Deze trip zal heel wat voorbereiding vergen maar zal een hoogtepunt worden tijdens ons jubileumjaar!

We are very proud to announce you our participation at the Helsinki International Airshow 2014 at the Malmi Airport in Finland. This show will take place on August 16th and 17th. This is also the furthest displacement of our formation team, the distance to Helsinki is no less than 1,670 km. It is 500 km further than our last international airshow in Sliac, Slovakia. This trip will require a lot of preparation, but will be a highlight during our anniversary year!

map_helsinki

The Victors centraal op Vervlogen Meetjesland!

Nog minder dan 2 maanden te gaan tot het grootste luchtvaartevenement in Ursel sinds de Internationale Airshows. Op 27, 28 en 29 juni organiseert Vliegclub Ursel in samenwerking met Werkgroep B-67 een historisch luchtvaartweekend onder de naam “Vervlogen Meetjesland”. Hierbij staan 5 thema’s centraal, waaronder het tienjarig bestaan van ons team!

  • 100 jaar vliegen in oorlog
  • 75 jaar vliegen in Ursel
  • 70 jaar bevrijding en B-67
  • 60 jaar NAVO-vliegveld Ursel
  • 10 jaar Formation Team The Victors

Only 2 months to go to the largest aviation event in Ursel since the International Airshows. During the weekend of 27, 28 and 29th june Aeroclub Ursel and Group B-67 will organise a historic aircraft weekend called “Vervlogen Meetjesland”. It focuses on five main themes, including the tenth anniversary of our team!

  • 100 years of flying during war
  • 75 years of flying in Ursel
  • 70 years  liberation and B-67 RAF-airfield
  • 60 years of NATO airfield Ursel
  • 10 years Formation Team The Victors

More info: www.ebul.be or follow the event via facebook!

vm14_aankondiging_thevictors