Update agenda

Naarmate het nieuwe seizoen nadert krijgen wij steeds meer vragen om deel te nemen aan diverse evenementen. Op basis daarvan hebben we onze agenda op deze website reeds aangepast. Enkele evenementen moeten echter wel nog bevestigd worden.

As the new season approaches, we receive more requests to participate in various events. On that basis we have already adjusted our agenda on this website. Some events must, however, be confirmed.