1000 Fans on Facebook

We hebben inmiddels meer dan 1000 mensen die ons Formation Team volgen op Facebook. Bedankt voor jullie interesse in ons team.

We now have more than 1000 people following our Formation Team on Facebook. Thank you for your interest in our team.

Belgian Tricolor

In België konden enkel de Alpha Jets van de Belgian Air Force de Belgische driekleur door te lucht trekken. Maar door het uit dienst nemen van deze geavanceerde trainingsvliegtuigen is dit nu dus niet meer mogelijk. Nogthans zijn heel wat evenementen vragende partij, zeker nu het einde van de 2e Wereldoorlog herdacht zal worden. Formation Team The Victors heeft navraag gedaan en uiteindelijk hebben we de 3 kleuren kunnen bemachtigen. 2 weken geleden hebben we een eerste testvlucht uitgevoerd en die was positief. Wij zijn dan ook trots dat we momenteel als enige team de Belgische driekleur door de lucht kunnen trekken.

In Belgium, only the Alpha Jets of the Belgian Air Force were able to pull the Belgian tricolour in the air. But by taking these advanced training aircraft out of service, this is no longer possible. Still a lot of events are in demand, especially now that the end of the 2nd World War will be commemorated. Formation Team The Victors made inquiries and finally we were able to get the 3 colours. 2 weeks ago we did a first test flight, the result was positive. We are proud that we are currently the only team that can pull the Belgian tricolour through the air.

Air2Air foto

We ontvingen ondertussen al de foto’s van onze air2air photoshoot van fotograaf Vercauteren Patrick. Deze foto’s zullen gebruikt worden voor diverse doeleinden. Maar we willen jullie nu alvast één prachtige foto tonen.

In the meantime we received the pictures of our air2air photoshoot from photographer Vercauteren Patrick. These photos will be used for various purposes. But we would like to show you one beautiful photo.

Foto: Vercauteren Patrick #15yearsvictors

Formation Team The Victors in formation overhead the airfield of Ursel

Victorday

Op zaterdag 29 juni vieren we onze 15e verjaardag op het vliegveld van Ursel. Wat mogen jullie verwachten?

 • Maak kennis met ons team
 • Kinderanimatie
 • Expo over 15 jaars Formation Team The Victors
 • Receptie
 • Uitgebreide demonstratie
 • Dinner
 • Party met live-band

We kijken er naar uit U te mogen verwelkomen! Meer info volgt gauw.

On Saturday 29 June we celebrate our 15th birthday at Ursel Airport. What can you expect?

 • Meet our team
 • Children’s entertainment
 • Expo about 15 years Formation Team The Victors
 • Reception
 • Extensive demonstration
 • Dinner
 • Party with live-band

We look forward to welcoming you! More info will follow soon.

Fotovlucht – Photo Flight

Sinds de vliegtuigen werden voorzien van de Victor-kleuren op de staart hebben we nog geen foto’s genomen in de lucht. Met de komst van ons 15e seizoen was dit het ideale moment. Bram Joly, onze nieuwe Victor-piloot, vloog in een Scottisch Aviation Bulldog 121 naast ons om de luchtvaartfotograaf, Patrick Vercauteren, in een ideale positie te brengen voor enkele fantastische shots. We vlogen een dik uur verschillende formaties en moesten inspelen op de positie van de zon. Er werden honderden foto’s genomen waaruit de fotograf nu de beste zal selecteren.

Since the planes were provided with the Victor-colors on the tail we haven’t taken any pictures in the air yet. With the arrival of our 15th season this was the ideal moment. Bram Joly, our new Victor pilot, flew next to us in a Scottish Aviation Bulldog 121 to put the photographer, Patrick Vercauteren, in an ideal position for some fantastic shots. We flew more than an hour of different formations and had to respond to the position of the sun. Hundreds of photos were taken from which the photographer will now select the best.

Steun ons Team – Support our Team

Formation Team The Victors is uniek. Wij zijn het enige civiele formatieteam van België. Dit wil ook zeggen dat wij vooral beroep doen op eigen financiële middelen, inkomsten van de verkoop van onze gadgets en enkele sponsors die ons team in hun hart dragen.

Dit jaar vieren wij onze 15e verjaardag. We zullen dit jaar opmerkelijk meer te zien zijn op (luchtvaart) evenementen en dus ook in diverse media. Meer vliegen betekent meer kosten maar iedereen, ook jij, of jouw bedrijf kunnen ons team steunen.

Je kan lid worden van onze Victor-familie en op de hoogte gehouden worden, het reilen en zeilen en het laatste nieuws van The Victors vanop de eerste rij volgen. Bovendien krijg je één van de beperkte unieke “15 years The Victors” badges en een “Remove Before Flight” sleutelhanger van The Victors. Stort een bedrag van 30 euro op bankrekeningnummer BE72 3630 1211 2916 met vermelding van: “naam + lidgeld 2019”.

Je kan ons ook financieel sponsoren. We bieden diverse mogelijkheden aan, waaronder: – vermelding van logo en link op onze website, een banner in onze promotietent op alle evenementen, badge op onze flightsuites, … Voor meer info omtrent gepersonaliseerde sponsorpakketten: info@thevictors.be

Formation Team The Victors is unique. We are the only civilian formation team in Belgium. This also means that we mainly rely on our own financial resources, income from the sale of our gadgets and some sponsors who carry our team in their hearts.

This year we celebrate our 15th anniversary. We will participate remarkably more at (aviation) events and therefore also in various media. More flying means more costs but everyone, including you, or your company, can support our team.

You can join our Victor-family and become a member of our team. You will be kept informed about the latest news of The Victors. In addition, you will receive one of the limited unique “15 years The Victors” badges and a “Remove Before Flight” key ring of The Victors. Pay 30 euros to bank account number BE72 3630 1211 2916 stating: “name + membership fee 2019′.

You can also sponsor us financially. We offer various possibilities, including: Publication of your company logo and link on our website, a banner in our promotional stand at all events, badge on our flight suites, … For more information and personal support packages: info@thevictors.be