Reportage op AVS

Ook de Oostvlaamse regionale tv-zender AVS was aanwezig op onze Victorday. Ze hebben een mooie reportage gemaakt van onze 15e verjaardag.

The East Flemish regional TV station AVS was also present at our Victorday. They made a nice report of our 15th birthday.

20190630-NIEUWS-70 from Stories TV on Vimeo.

Victorday 2019

Zaterdag 29 juni was een zonnige maar bloedhete dag. In de namiddag ging onze Victorday van start om 14u. We stegen op met 4 vliegtuigen en zetten koers richting naar Knokke met ondertussen geregeld wat andere formaties om na een uurtje terug te landen in Ursel. Later op de middag stond nog zo’n VIP vlucht op het programma. Ondertussen konden de andere aanwezigen snuisteren in de expo van ons 15 jarig bestaan.

Saturday 29 June was a sunny but very hot day. Our Victorday started at 2 pm. We took off with 4 planes and set course for Knokke with in the meantime regularly some other formation changes. After a flight of an hour we landed back in Ursel. In the meantime, the other people present were able to browse through the exhibition of our 15 year old existence.

Het moment waar iedereen naar uitkeek was de uitgebreide voorstelling in de lucht. Manu, Luc, Rick en Steven stegen omstreeks 18u50 op en presenteerden na een lage overvlucht hun standaard display van ongeveer 15 minuten om vervolgens de Belgische vlag boven het vliegveld van Ursel te trekken. Dat was althans de bedoeling maar een technisch defect gooide roet in het eten. Geen rode rook.

The moment everyone was looking forward to was the extensive performance in the air. Manu, Luc, Rick and Steven took off around 18h50 and, after a low overflight, presented their standard display of about 15 minutes. Thereafter they draw the Belgian flag over Ursel airport. At least that was the intention, but a technical defect took place. No red smoke.

De vier vliegtuigen verlieten hierna even het luchtruim boven het vliegveld om nadien terug te keren in formatie met een vijfde vliegtuig met achter het vliegstuur onze nieuwste piloot Bram Joly. Na enkele overvluchten in diverse formaties zorgden ze voor een mooie split vlak voor het talrijke publiek.

The four aircraft left the airspace above the airfield for a while and then returned in formation with a fifth aircraft with our newest pilot Bram Joly behind the pilot’s wheel. After some overflights in various formations they made a nice split in front of the many spectators.

Maar… we hadden geluk. Onze 6e piloot, Freek Van Hyfte, was ook in het land en daarom maakten we van de gelegenheid gebruik om voor het eerst te vliegen in een formatie met 6 vliegtuigen!

But… We were lucky. Our 6th pilot, Freek Van Hyfte, was also in the country and therefore we took the opportunity to fly for the first time in a formation with 6 aircraft!

Nadien verlieten de piloten één voor één de formatie om een flypass te maken om het publiek te danken. Om vervolgens samen vlak voor het publiek te parkeren. De 6 piloten kregen aan applaus van hun aanhangers. En toen verschenen de echtgenotes en partners van de piloten als verrassing in een ‘stewardessenpakje’.

Thereafter, the pilots left the formation one by one to make an individual flightpass to thank the audience. After their landing, they parked together in front of the audience. The 6 pilots were applauded by their supporters. And then the spouses of the pilots appeared as a surprise in a red ‘stewardess suite’.

Na deze unieke voorstelling van ruim drie kwartuur was het tijd om te aperitieven en aan te schuiven voor een zeer uitgebreid en overheerlijk BBQ-buffet. Nadat iedereen voldaan was volgde een uitgebreide speech van teamleader Manu. Hij overliep de voorbije 15 jaar zonder daarbij de belangrijkste personen te bedanken. En… zoals het hoort volgde de doop van Bram Joly als nieuwe Victor piloot.

After this unique performance of more than forty-five minutes, it was time to have an aperitif and a very extensive and delicious BBQ-buffet. After everyone was satisfied, an extensive speech by team leader Manu followed. He talked over the past 15 years and thanked the most important people. And… as it should be, Bram Joly got baptized as a new Victor pilot.

Foto’s: Ann Van Broeck