Meeting Aérien International de La Somme

Na eerdere deelnames aan airshows in Nederland, Slowakije, Finland en Polen waren we nu in buurland Frankrijk te gast op de Meeting Aérien International de La Somme op de luchthaven van Albert Picardie. Op zaterdag namen we deel aan de Sunset Airshow voor VIP’s en genodigden. Zondag trotseerden duizenden toeschouwers de snikhete temperaturen voor de mooi gevulde internationale airshow. We vlogen er onze standaard display maar deze keer werd een deel van onze rookpatronen vervangen door de kleuren van onze Belgische vlag. We mochten ondervinden dat zo’n eerbetoon aan ’s lands kleuren heel erg geapprecieerd wordt bij onze zuiderburen. Tijdens onze display gaf Walter, onze speaker, in vlekkeloos Frans een mooie uitleg aan het publiek. Na de display wereden geregeld aangesproken over onze voorstelling. Wat een aangenaam publiek! Inmiddels werden ook al de eerste contacten gelegd met organisatoren van Franse airshows in 2020…

After previous participations at airshows in the Netherlands, Slovakia, Finland and Poland, we were now guests in neighbouring France at the Meeting Aérien International de La Somme at Albert Picardie airport. On Saturday we participated in the Sunset Airshow for VIP’s and invited guests. On Sunday, thousands of spectators braved the sweltering hot temperatures for the beautifully filled international airshow program. We flew our standard display but this time some of our smoking pods were replaced by the colours of our Belgian flag. We noticed that such a tribute to the country’s colours is very much appreciated by our southern neighbours. After the display we regularly received compliments about our performance. What a pleasant audience! Meanwhile, the first contacts have been made with some organisers of French airshows in 2020…


Jol Vel’s Airshow Fotografie

Wings and Wheels

Traditioneel vliegen wij elk jaar onze demonstratie tijdens Wings & Wheels te Ursel. Op zaterdag was er een stormdepressie boven de Noordzee waardoor we genoodzaakt waren om onze display te annuleren. Maar op zondag waren de weergoden ons gunstiger gestemd. Dit keer vlogen we door het ontbreken van Victor #2, Rick De Smet, in een gewijzigde samenstelling. Steven, Victor #4, nam de plaats in van Rick, waardoor onze nieuwste back-up piloot Bram (Victor #5) de plaats van Steven in mocht nemen.


Traditionally we fly our demonstration every year during Wings & Wheels in Ursel. On Saturday there was a storm depression over the North Sea which forced us to cancel our display. But on Sunday the weather gods were more favourable to us. This time we flew due to the absence of Victor #2, Rick De Smet, in a different composition. Steven, Victor #4, took the place of Rick, allowing our newest back-up pilot Bram (Victor #5) to take the place of Steven.

Des ballons et des Ailes

Ze bestaan maar zijn zeer uniek, luchtvaartevenementen in een gewoon dorp zonder vliegveld. De dag na onze Victordag zijn we na een kort bezoek aan de opendeur van het vliegveld Moorsele doorgevlogen naar Le Roeulx (een dorp vlakbij La Louvière). Daar vond het evenement “Des ballons et des Ailes”, een familie-event in het teken van “de lucht” die opgefleurd wordt door demonstraties op de grond en in de lucht met als afsluiter de traditionele ballonmeeting.

They exist but are very unique, aviation events in an ordinary village without an airport. The day after our Victory Day, after a short visit to the opendoor of the airfield Moorsele, we flew direct to Le Roeulx (a village near La Louvière, south-central part of Belgium). There was the event “Des ballons et des Ailes”, a family event dedicated to “the sky” which is enlivened by demonstrations on the ground and in the air, ending with the traditional balloon meeting.

More pictures:
http://www.desballonsetdesailes.be/photos-des-ballons-et-des-ailes-2019-jean-leclercq/