Luchtdéfilé Quatorze Juillet

Op zondag 12 juli positioneerden we onze vliegtuigen van Ursel naar Kortrijk, waar we de dag nadien vertrokken naar het kleine, maar aangename vliegveld van Saint-Quentin Roupy. We waren immers uitgenodigd om deel te nemen aan het luchtdéfilé op 14 juli boven Saint Quentin ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag.
Voor de Victors wat het uniek om eens deel te nemen aan een dergelijk evenement. Het défilé werd gevlogen door 5 verschillende formaties. Een formatie van twee T6 en een zero, gevolgd door een three-ship Pitts formatie, dan wij met vier vliegtuigen, gevolgd door een formatie van 2 Stampe-Vertongen en een Boeing Stearman en dan gevolgd door twee pipers Cub.

Allemaal toestellen met verschillende snelheden die op elk 1 minuut na elkaar moesten vliegen boven het monument van de gesneuvelden te Saint Quentin. Dit vroeg toch wat voorbereiding.

Om toch enkele verkenningspunten te hebben vlogen de leaders van elke formatie een rehearsal op maandag 13 juli.

Op 14 juli was er de briefing om 0900 uur. Volgens een strak geregisseerd plan stegen we dan op tussen 10:40 en 10:49 om ons allemaal in de juiste posities te plaatsen en om op de juiste timing boven het monument te vliegen. Met the Victors trokken we de rook in de kleuren van de Franse vlag. Alles verliep vlekkeloos. In de namiddag keerden we dan terug naar België.

On Sunday July 12th we positioned our planes from Ursel to Kortrijk, where we took off the next day to the small but very nice airport of Saint-Quentin Roupy. We were invited to take part in the air défilé on July 14th over Saint Quentin on the occasion of the French national holiday.
For The Victors it’s unique to take part in such an event. The air show was flown by 5 different formations. A formation of two T6 and a zero, followed by a three-ship Pitts formation, then we with four planes, followed by a formation of 2 Stampe-Vertongue and a Boeing Stearman and then followed by two Pipers Cub.
All aircraft with different speeds that had to fly one minute at a time above the monument of the fallen at Saint Quentin. This required some preparation.
To have some reconnaissance points, the leaders of each formation flew a rehearsal on Monday, July 13.
On 14 July there was the briefing at 0900 hours. According to a tightly planned plan we took off between 10:40 and 10:49 to put us all in the right positions and to fly above the monument at the right timing. With the Victors we drew the smoke in the colors of the French flag. Everything went flawlessly. In the afternoon we returned to Belgium.