25th Antwerp Stampe Fly-in

Onze eerste demonstratie van 2015 is een feit. Op 17 mei vlogen we in Antwerpen voor een zeer talrijk opgekomen publiek. Boven de Antwerpse luchthaven werden uitzonderlijk demonstraties toegelaten. Door de bebouwing rond de luchthaven was de display zone zeer beperkt. Samen met de turbulentie was het geen eenvoudige demonstratie voor onze piloten. Maar na de vlucht kregen we spontaan vele complimentjes.

Our first demonstration of 2015 is a fact. On May 17th, we flew in Antwerp for a large audience. Above the Antwerp airport there were exceptional demonstrations. Due the city around the airport, the display area was very limited. Along with the turbulence it was not a simple demonstration for our pilots. But after the flight we received spontaneously many compliments.