Over Webmaster

Webmaster; Victor #6

Display WB-kermis geannuleerd

Onze laatste optreden van het jaar is steeds de lokale Kermis van Westeinde-Bogaerde te Maldegem. Helaas hebben we deze demonstratie moeten annuleren door regen en lage bewolking.

Our last performance of the year is always the local fair of Westeinde-Bogaerde in Maldegem. Unfortunately we had to cancel this demonstration due to rain and low clouds.

Taptoe Aalter

Ook de gemeente Aalter herdacht de bevrijding door de Polen in 1944, 75 jaar geleden. Evenals de herdenking aan de 2 vliegvelden die in WOII is Aalter werden aangelegd en waarvan het vliegveld B-67 te Ursel een belangrijke rol speelde in de verdere bevrijding van de Scheldemonding. Ons team werd, als vliegende ambassadeurs, bij de organisatie betrokken. Teamleader Manu zorgde voor de organisatie van het luchtdefilé. Kosten noch moeite werden bespaard om een mooi gevarieerde herdenking te organiseren. De parking van het gemeentehuis werd omgetoverd tot een heus taptoe-plein met tribune, licht- en geluidsinstallatie om de verschillende acts in een mooi decor aan de Aalternaren te tonen. De taptoe werd geopend door 2 F-16’s van de het 349 squadron uit Kleine Brogel, gevolgd door ons team in formatie met een Stinson Reliant die een poppydrop uitvoerde. Na een missing-man formatie van ons team volgenden ook nog een formatie van een NH-90 en Alouette III van Defensie.


The municipality of Aalter also commemorated the liberation by the Poles in 1944, 75 years ago. As well as the commemoration of the 2 airports that were built in WWII Aalter and of which the airfield B-67 in Ursel played an important role in the further liberation of the river Schelde. Our team, as flying ambassadors, was involved in the organisation. Teamleader Manu took care of the organisation of the flight passes. Neither costs nor effort were saved to organize a nice and varied commemoration. The parking of the town hall was transformed into a real tattoo square with a grandstand, lighting and sound system to show the various acts in a beautiful setting at the citizens. The tattoo was opened by 2 F-16’s of the 349 squadron from Kleine Brogel, followed by our team in formation with a Stinson Reliant who performed a pop-drop. After our missing-man formation there was a formation of a NH-90 and Alouette III of the Belgian Defense.

41e Sanicole International Airshow

De Sanicole International Airshow is één van de hoogtepunten voor ons. We vinden het telkens een eer om te mogen vliegen het grootste luchtvaartevenement van België en één van de grootste airshows van Europa. Dit jaar stond ook hier de airshow in het teken van de 75e verjaardag van de bevrijding. Op een zonovergoten september-zondag vlogen we voor meer dan 30.000 toeschouwers onze display.

The Sanicole International Airshow is one of the highlights for us. We are always honoured to be invited to fly at the biggest aviation event in Belgium and one of the biggest airshows in Europe. This year the airshow was also dedicated to the 75th anniversary of the liberation. On a sun-drenched September-Sunday we flew our display in front of more than 30,000 spectators.

Bevrijdingsdagen Antwerpen

Na de overvluchten boven de Canadese militaire begraafplaats van Adegem vlogen we onmiddellijk verder richting de luchthaven van Antwerpen. Daar waren de bevrijdingsdagen volop aan de gang. In de namiddag vond er op de luchthaven van Antwerpen een airshow plaats met een zeer uiteenlopend programma met als hoogtepunt een demonstratie van de nog enige vliegende B-17 bommenwerpen in Europa. Ons team mocht de show afsluiten met onze standaard display maar deze keer opnieuw aangevuld met rookpatronen in de kleuren van de Belgische vlag.

After the overflights above the Canadian military cemetery of Adegem, we immediately continued our flight towards the airport of Antwerp. There the liberation days were in full swing. In the afternoon there was an airshow at the airport of Antwerp with a very diverse program, culminating in a demonstration of the only flying B-17 bomber in Europe. Our team closed the show with our standard display but this time again with smoke patterns in the colors of the Belgian flag.


Herdenking 75 jaar bevrijding Maldegem.

Het eerste weekend van september stond voor ons team in teken van de herdenking van de bevrijding in 1944, 75 jaar geleden. Zondagmorgen vlogen we samen met een C-130 Hercules van de Belgian Air Force boven het herdenkingsplechtigheid op de Canadese militaire begraafplaats van Adegem (Maldegem). Een eerste passage in een diamond formatie gevolgd door een missing man.

The first weekend of September was dedicated to the commemoration of the liberation in 1944, 75 years ago. Sunday morning we flew together with a C-130 Hercules of the Belgian Air Force above the memorial ceremony at the Canadian military cemetery of Adegem (Maldegem). A first passage in a diamond formation followed by a missing man.

Meeting Aérien International de La Somme

Na eerdere deelnames aan airshows in Nederland, Slowakije, Finland en Polen waren we nu in buurland Frankrijk te gast op de Meeting Aérien International de La Somme op de luchthaven van Albert Picardie. Op zaterdag namen we deel aan de Sunset Airshow voor VIP’s en genodigden. Zondag trotseerden duizenden toeschouwers de snikhete temperaturen voor de mooi gevulde internationale airshow. We vlogen er onze standaard display maar deze keer werd een deel van onze rookpatronen vervangen door de kleuren van onze Belgische vlag. We mochten ondervinden dat zo’n eerbetoon aan ’s lands kleuren heel erg geapprecieerd wordt bij onze zuiderburen. Tijdens onze display gaf Walter, onze speaker, in vlekkeloos Frans een mooie uitleg aan het publiek. Na de display wereden geregeld aangesproken over onze voorstelling. Wat een aangenaam publiek! Inmiddels werden ook al de eerste contacten gelegd met organisatoren van Franse airshows in 2020…

After previous participations at airshows in the Netherlands, Slovakia, Finland and Poland, we were now guests in neighbouring France at the Meeting Aérien International de La Somme at Albert Picardie airport. On Saturday we participated in the Sunset Airshow for VIP’s and invited guests. On Sunday, thousands of spectators braved the sweltering hot temperatures for the beautifully filled international airshow program. We flew our standard display but this time some of our smoking pods were replaced by the colours of our Belgian flag. We noticed that such a tribute to the country’s colours is very much appreciated by our southern neighbours. After the display we regularly received compliments about our performance. What a pleasant audience! Meanwhile, the first contacts have been made with some organisers of French airshows in 2020…


Jol Vel’s Airshow Fotografie

Wings and Wheels

Traditioneel vliegen wij elk jaar onze demonstratie tijdens Wings & Wheels te Ursel. Op zaterdag was er een stormdepressie boven de Noordzee waardoor we genoodzaakt waren om onze display te annuleren. Maar op zondag waren de weergoden ons gunstiger gestemd. Dit keer vlogen we door het ontbreken van Victor #2, Rick De Smet, in een gewijzigde samenstelling. Steven, Victor #4, nam de plaats in van Rick, waardoor onze nieuwste back-up piloot Bram (Victor #5) de plaats van Steven in mocht nemen.


Traditionally we fly our demonstration every year during Wings & Wheels in Ursel. On Saturday there was a storm depression over the North Sea which forced us to cancel our display. But on Sunday the weather gods were more favourable to us. This time we flew due to the absence of Victor #2, Rick De Smet, in a different composition. Steven, Victor #4, took the place of Rick, allowing our newest back-up pilot Bram (Victor #5) to take the place of Steven.

Des ballons et des Ailes

Ze bestaan maar zijn zeer uniek, luchtvaartevenementen in een gewoon dorp zonder vliegveld. De dag na onze Victordag zijn we na een kort bezoek aan de opendeur van het vliegveld Moorsele doorgevlogen naar Le Roeulx (een dorp vlakbij La Louvière). Daar vond het evenement “Des ballons et des Ailes”, een familie-event in het teken van “de lucht” die opgefleurd wordt door demonstraties op de grond en in de lucht met als afsluiter de traditionele ballonmeeting.

They exist but are very unique, aviation events in an ordinary village without an airport. The day after our Victory Day, after a short visit to the opendoor of the airfield Moorsele, we flew direct to Le Roeulx (a village near La Louvière, south-central part of Belgium). There was the event “Des ballons et des Ailes”, a family event dedicated to “the sky” which is enlivened by demonstrations on the ground and in the air, ending with the traditional balloon meeting.

More pictures:
http://www.desballonsetdesailes.be/photos-des-ballons-et-des-ailes-2019-jean-leclercq/

Reportage op AVS

Ook de Oostvlaamse regionale tv-zender AVS was aanwezig op onze Victorday. Ze hebben een mooie reportage gemaakt van onze 15e verjaardag.

The East Flemish regional TV station AVS was also present at our Victorday. They made a nice report of our 15th birthday.

20190630-NIEUWS-70 from Stories TV on Vimeo.

Victorday 2019

Zaterdag 29 juni was een zonnige maar bloedhete dag. In de namiddag ging onze Victorday van start om 14u. We stegen op met 4 vliegtuigen en zetten koers richting naar Knokke met ondertussen geregeld wat andere formaties om na een uurtje terug te landen in Ursel. Later op de middag stond nog zo’n VIP vlucht op het programma. Ondertussen konden de andere aanwezigen snuisteren in de expo van ons 15 jarig bestaan.

Saturday 29 June was a sunny but very hot day. Our Victorday started at 2 pm. We took off with 4 planes and set course for Knokke with in the meantime regularly some other formation changes. After a flight of an hour we landed back in Ursel. In the meantime, the other people present were able to browse through the exhibition of our 15 year old existence.

Het moment waar iedereen naar uitkeek was de uitgebreide voorstelling in de lucht. Manu, Luc, Rick en Steven stegen omstreeks 18u50 op en presenteerden na een lage overvlucht hun standaard display van ongeveer 15 minuten om vervolgens de Belgische vlag boven het vliegveld van Ursel te trekken. Dat was althans de bedoeling maar een technisch defect gooide roet in het eten. Geen rode rook.

The moment everyone was looking forward to was the extensive performance in the air. Manu, Luc, Rick and Steven took off around 18h50 and, after a low overflight, presented their standard display of about 15 minutes. Thereafter they draw the Belgian flag over Ursel airport. At least that was the intention, but a technical defect took place. No red smoke.

De vier vliegtuigen verlieten hierna even het luchtruim boven het vliegveld om nadien terug te keren in formatie met een vijfde vliegtuig met achter het vliegstuur onze nieuwste piloot Bram Joly. Na enkele overvluchten in diverse formaties zorgden ze voor een mooie split vlak voor het talrijke publiek.

The four aircraft left the airspace above the airfield for a while and then returned in formation with a fifth aircraft with our newest pilot Bram Joly behind the pilot’s wheel. After some overflights in various formations they made a nice split in front of the many spectators.

Maar… we hadden geluk. Onze 6e piloot, Freek Van Hyfte, was ook in het land en daarom maakten we van de gelegenheid gebruik om voor het eerst te vliegen in een formatie met 6 vliegtuigen!

But… We were lucky. Our 6th pilot, Freek Van Hyfte, was also in the country and therefore we took the opportunity to fly for the first time in a formation with 6 aircraft!

Nadien verlieten de piloten één voor één de formatie om een flypass te maken om het publiek te danken. Om vervolgens samen vlak voor het publiek te parkeren. De 6 piloten kregen aan applaus van hun aanhangers. En toen verschenen de echtgenotes en partners van de piloten als verrassing in een ‘stewardessenpakje’.

Thereafter, the pilots left the formation one by one to make an individual flightpass to thank the audience. After their landing, they parked together in front of the audience. The 6 pilots were applauded by their supporters. And then the spouses of the pilots appeared as a surprise in a red ‘stewardess suite’.

Na deze unieke voorstelling van ruim drie kwartuur was het tijd om te aperitieven en aan te schuiven voor een zeer uitgebreid en overheerlijk BBQ-buffet. Nadat iedereen voldaan was volgde een uitgebreide speech van teamleader Manu. Hij overliep de voorbije 15 jaar zonder daarbij de belangrijkste personen te bedanken. En… zoals het hoort volgde de doop van Bram Joly als nieuwe Victor piloot.

After this unique performance of more than forty-five minutes, it was time to have an aperitif and a very extensive and delicious BBQ-buffet. After everyone was satisfied, an extensive speech by team leader Manu followed. He talked over the past 15 years and thanked the most important people. And… as it should be, Bram Joly got baptized as a new Victor pilot.

Foto’s: Ann Van Broeck