Over Webmaster

Webmaster; Victor #6

Reportage op AVS

Ook de Oostvlaamse regionale tv-zender AVS was aanwezig op onze Victorday. Ze hebben een mooie reportage gemaakt van onze 15e verjaardag.

The East Flemish regional TV station AVS was also present at our Victorday. They made a nice report of our 15th birthday.

20190630-NIEUWS-70 from Stories TV on Vimeo.

Victorday 2019

Zaterdag 29 juni was een zonnige maar bloedhete dag. In de namiddag ging onze Victorday van start om 14u. We stegen op met 4 vliegtuigen en zetten koers richting naar Knokke met ondertussen geregeld wat andere formaties om na een uurtje terug te landen in Ursel. Later op de middag stond nog zo’n VIP vlucht op het programma. Ondertussen konden de andere aanwezigen snuisteren in de expo van ons 15 jarig bestaan.

Saturday 29 June was a sunny but very hot day. Our Victorday started at 2 pm. We took off with 4 planes and set course for Knokke with in the meantime regularly some other formation changes. After a flight of an hour we landed back in Ursel. In the meantime, the other people present were able to browse through the exhibition of our 15 year old existence.

Het moment waar iedereen naar uitkeek was de uitgebreide voorstelling in de lucht. Manu, Luc, Rick en Steven stegen omstreeks 18u50 op en presenteerden na een lage overvlucht hun standaard display van ongeveer 15 minuten om vervolgens de Belgische vlag boven het vliegveld van Ursel te trekken. Dat was althans de bedoeling maar een technisch defect gooide roet in het eten. Geen rode rook.

The moment everyone was looking forward to was the extensive performance in the air. Manu, Luc, Rick and Steven took off around 18h50 and, after a low overflight, presented their standard display of about 15 minutes. Thereafter they draw the Belgian flag over Ursel airport. At least that was the intention, but a technical defect took place. No red smoke.

De vier vliegtuigen verlieten hierna even het luchtruim boven het vliegveld om nadien terug te keren in formatie met een vijfde vliegtuig met achter het vliegstuur onze nieuwste piloot Bram Joly. Na enkele overvluchten in diverse formaties zorgden ze voor een mooie split vlak voor het talrijke publiek.

The four aircraft left the airspace above the airfield for a while and then returned in formation with a fifth aircraft with our newest pilot Bram Joly behind the pilot’s wheel. After some overflights in various formations they made a nice split in front of the many spectators.

Maar… we hadden geluk. Onze 6e piloot, Freek Van Hyfte, was ook in het land en daarom maakten we van de gelegenheid gebruik om voor het eerst te vliegen in een formatie met 6 vliegtuigen!

But… We were lucky. Our 6th pilot, Freek Van Hyfte, was also in the country and therefore we took the opportunity to fly for the first time in a formation with 6 aircraft!

Nadien verlieten de piloten één voor één de formatie om een flypass te maken om het publiek te danken. Om vervolgens samen vlak voor het publiek te parkeren. De 6 piloten kregen aan applaus van hun aanhangers. En toen verschenen de echtgenotes en partners van de piloten als verrassing in een ‘stewardessenpakje’.

Thereafter, the pilots left the formation one by one to make an individual flightpass to thank the audience. After their landing, they parked together in front of the audience. The 6 pilots were applauded by their supporters. And then the spouses of the pilots appeared as a surprise in a red ‘stewardess suite’.

Na deze unieke voorstelling van ruim drie kwartuur was het tijd om te aperitieven en aan te schuiven voor een zeer uitgebreid en overheerlijk BBQ-buffet. Nadat iedereen voldaan was volgde een uitgebreide speech van teamleader Manu. Hij overliep de voorbije 15 jaar zonder daarbij de belangrijkste personen te bedanken. En… zoals het hoort volgde de doop van Bram Joly als nieuwe Victor piloot.

After this unique performance of more than forty-five minutes, it was time to have an aperitif and a very extensive and delicious BBQ-buffet. After everyone was satisfied, an extensive speech by team leader Manu followed. He talked over the past 15 years and thanked the most important people. And… as it should be, Bram Joly got baptized as a new Victor pilot.

Foto’s: Ann Van Broeck

Flightpasses Maldegem

16 juni vlogen we voor ons ‘thuispubliek’ boven de Braderie van Maldegem. 3 piloten van ons team wonen in deze gemeente. Na de vlucht is ons team dan ook afgezakt naar het centrum waar we vele complimenten mochten ontvangen. Bedankt Maldegem! #15yearsthevictors

June 16th we flew for our ‘home audience’ over the Braderie of Maldegem. Three pilots of our team live in this municipality. After the flight our team went straight to the centre where we received many compliments from the local public. Thank you Maldegem! #15yearsthevictors

Overvlucht Braderie Maldegem

Komend weekend, zondag 16 juni, zullen The Victors enkele overvluchten maken boven de jaarlijkse Braderie van Maldegem inclusief één passage met rook. Wisten jullie dat er 3 piloten van ons team in Maldegem wonen? Na de passage zullen we terugkeren richting Ursel om er opnieuw wat te trainen.

Next weekend, Sunday June 16th, The Victors will make some flight passes above the annual Braderie of Maldegem including one passage with smoke. Did you know that there are 3 pilots of our team living in Maldegem? After the passage we will return to Ursel to hold a training once more.

Training Flight

Zaterdag 18 mei stond opnieuw een trainingsvlucht op het programma. Na verschillende basisformaties ingeoefend te hebben was onze nieuwe piloot Bram klaar voor het echte werk, het vliegen van onze volledige demo. Dit begon uiteraard met een zeer gedetailleerde briefing van teamleader Manu gevolgd door het stappen van de display op de grond. De oefenvlucht werd opgedeeld in 2 delen. Tijdens het eerste deel vloog Steven Taildeman in zijn vertrouwde 4e positie met naast hem Bram Joly ter observatie. Bij het tweede deel wisselden Steven en Bram van positie. Bram vloog voor de eerste keer de volledige display in positie 4. Steven vloog mee als back-up en voorzag Bram met enkele tips-and-tricks waar nodig. Bram deed het uitstekend voor de allereerste keer. Vrijdag 24 mei volgt een volgende trainingsvlucht.

Saturday 18 May another training flight was on the program. After practicing several basic formations, our new pilot Bram was ready for the real thing, flying our full demo. This started of course with a very detailed briefing by team leader Manu followed by stepping the display on the ground. The training flight was divided into 2 parts. During the first part Steven Taildeman flew in his familiar position 4 with next to him Bram Joly for observation. In the second part Steven and Bram changed position. For the first time Bram flew the complete display in position 4. Steven flew aboard as backup and provided Bram with some tips-and-tricks where necessary. Bram did a very good job. The next training flight will take place on Friday 24 May.

#15yearsthevictors

Victorday

Kom op zaterdag 29 juni 2019 vanaf 14u zeker eens naar onze Victorday en beleef een dag in het teken van onze 15 jarige verjaardag.

– Ontmoet de mensen achter ons team

– Kinderanimatie 

– Expositie over ons 15 jarig bestaan

– Receptie (17u30)

– Een uitgebreide demonstratievlucht (18u30)

– BBQ + Party met live-band (mits inschrijving 35 euro/pp – <12jr. 25 euro/pp)

Je kan deze dag ook als VIP beleven en meevliegen met The Victors in formatie en nadien mee aanschuiven bij de BBQ en meevieren tijdens het aansluitende feest. Bovendien krijg je ook nog een unieke “15 years Victors Badge” en een nieuwe sleutelhanger. Dit alles voor 250 euro/pp.
* uiteraard zijn deze plaatsen beperkt.

Inschrijven kan via Marie-Christine (0473 27 28 57) of via marie-christine@thevictors.be

#15yearsvictors

1000 Fans on Facebook

We hebben inmiddels meer dan 1000 mensen die ons Formation Team volgen op Facebook. Bedankt voor jullie interesse in ons team.

We now have more than 1000 people following our Formation Team on Facebook. Thank you for your interest in our team.

Belgian Tricolor

In België konden enkel de Alpha Jets van de Belgian Air Force de Belgische driekleur door te lucht trekken. Maar door het uit dienst nemen van deze geavanceerde trainingsvliegtuigen is dit nu dus niet meer mogelijk. Nogthans zijn heel wat evenementen vragende partij, zeker nu het einde van de 2e Wereldoorlog herdacht zal worden. Formation Team The Victors heeft navraag gedaan en uiteindelijk hebben we de 3 kleuren kunnen bemachtigen. 2 weken geleden hebben we een eerste testvlucht uitgevoerd en die was positief. Wij zijn dan ook trots dat we momenteel als enige team de Belgische driekleur door de lucht kunnen trekken.

In Belgium, only the Alpha Jets of the Belgian Air Force were able to pull the Belgian tricolour in the air. But by taking these advanced training aircraft out of service, this is no longer possible. Still a lot of events are in demand, especially now that the end of the 2nd World War will be commemorated. Formation Team The Victors made inquiries and finally we were able to get the 3 colours. 2 weeks ago we did a first test flight, the result was positive. We are proud that we are currently the only team that can pull the Belgian tricolour through the air.

Air2Air foto

We ontvingen ondertussen al de foto’s van onze air2air photoshoot van fotograaf Vercauteren Patrick. Deze foto’s zullen gebruikt worden voor diverse doeleinden. Maar we willen jullie nu alvast één prachtige foto tonen.

In the meantime we received the pictures of our air2air photoshoot from photographer Vercauteren Patrick. These photos will be used for various purposes. But we would like to show you one beautiful photo.

Foto: Vercauteren Patrick #15yearsvictors

Formation Team The Victors in formation overhead the airfield of Ursel