Over Webmaster

Webmaster; Victor #6

Victors Champagne

Formationteam The Victors heeft de cadeautip voor het komende eindejaar! We bieden i.s.m. Champagne Philippe Rouyer uit Fleury La Rivière, een uniek pakket aan van 3 flessen Champagne. Deze flessen zijn voorzien van een origineel etiket van ons team met op elke fles een capsule met telkens één van onze logo’s door de jaren heen, met één extra capsule. Beschikbaar vanaf 20 november in beperkte oplage.Meer info en bestellingen via Marie-Christine (+32 473 27 28 57) of via lucdesmet@skynet.be. Direct bestellen kan door 75 euro te betalen op rekening van Formationteam The Victors – BE 72 3630 1211 2916.

Formationteam The Victors has the idea for a gift! In collaboration with Champagne Philippe Rouyer from Fleury La Rivière, we offer a unique package of 3 bottles of Champagne. These bottles are provided with an original label of our team with on each bottle a capsule with one of our logos over the years, with one extra capsule. Available from November 20th in limited edition. More info and orders via Marie-Christine (+32 473 27 28 57) or via lucdesmet@skynet.be. You can order directly by paying 75 euro on our bankaccount – BE 72 3630 1211 2916.

Luchtdéfilé Quatorze Juillet

Op zondag 12 juli positioneerden we onze vliegtuigen van Ursel naar Kortrijk, waar we de dag nadien vertrokken naar het kleine, maar aangename vliegveld van Saint-Quentin Roupy. We waren immers uitgenodigd om deel te nemen aan het luchtdéfilé op 14 juli boven Saint Quentin ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag.
Voor de Victors wat het uniek om eens deel te nemen aan een dergelijk evenement. Het défilé werd gevlogen door 5 verschillende formaties. Een formatie van twee T6 en een zero, gevolgd door een three-ship Pitts formatie, dan wij met vier vliegtuigen, gevolgd door een formatie van 2 Stampe-Vertongen en een Boeing Stearman en dan gevolgd door twee pipers Cub.

Allemaal toestellen met verschillende snelheden die op elk 1 minuut na elkaar moesten vliegen boven het monument van de gesneuvelden te Saint Quentin. Dit vroeg toch wat voorbereiding.

Om toch enkele verkenningspunten te hebben vlogen de leaders van elke formatie een rehearsal op maandag 13 juli.

Op 14 juli was er de briefing om 0900 uur. Volgens een strak geregisseerd plan stegen we dan op tussen 10:40 en 10:49 om ons allemaal in de juiste posities te plaatsen en om op de juiste timing boven het monument te vliegen. Met the Victors trokken we de rook in de kleuren van de Franse vlag. Alles verliep vlekkeloos. In de namiddag keerden we dan terug naar België.

On Sunday July 12th we positioned our planes from Ursel to Kortrijk, where we took off the next day to the small but very nice airport of Saint-Quentin Roupy. We were invited to take part in the air défilé on July 14th over Saint Quentin on the occasion of the French national holiday.
For The Victors it’s unique to take part in such an event. The air show was flown by 5 different formations. A formation of two T6 and a zero, followed by a three-ship Pitts formation, then we with four planes, followed by a formation of 2 Stampe-Vertongue and a Boeing Stearman and then followed by two Pipers Cub.
All aircraft with different speeds that had to fly one minute at a time above the monument of the fallen at Saint Quentin. This required some preparation.
To have some reconnaissance points, the leaders of each formation flew a rehearsal on Monday, July 13.
On 14 July there was the briefing at 0900 hours. According to a tightly planned plan we took off between 10:40 and 10:49 to put us all in the right positions and to fly above the monument at the right timing. With the Victors we drew the smoke in the colors of the French flag. Everything went flawlessly. In the afternoon we returned to Belgium.White Flight Tribute

Op zaterdag 13 juni zal Formationteam The Victors een speciale “white flight” formatievlucht uitvoeren met 5 vliegtuigen.

Deze formatievlucht heeft een tweeledig doel:

  1. Het is duidelijk gebleken dat gedurende de Covid19-pandemie ons medisch personeel dag en nacht klaar stond om de mensen zo goed mogelijk en met groot risico op eigen besmetting zo goed mogelijk hun werk probeerden te doen. Vele dankbetuigingen werden reeds gegeven. Nu er toch licht aan het einde van de tunnel komt mogen we het personeel uit de zorgsector niet vergeten. Daarom zal Formationteam the Victors de ziekenhuizen van Brugge, AZ Sint-Lucas en Sint-Jan,  WZC Amphora Wingene, Sint-Andriesziekenhuis Tielt, WZC Veilige Have Aalter,  UZ Gent, AZ Jan Palfijn – Gent, AZ Maria Middelares Gent om dan via AZ  Alma – Eeklo terug naar Ursel te vliegen.
  2. 8 mei betekende echter ook de 75ste verjaardag van het einde van de tweede wereldoorlog, die door de Covid-19 pandemie niet intens kon herdacht worden. Ondertussen hebben we op 6 juni ook de 76ste verjaardag van D-Day gehad. Daarom zullen we na de overvlucht boven Aalter, vooraleer naar Gent door te vliegen, enkele passages maken boven het B67 memorial gedenkteken op het oude vliegveld van Ursel van waar de Hawker Typhoons van 609 squadron een belangrijke rol speelden in de bevrijding van de Scheldemonding.

On Saturday 13 June, formation The Victors will perform a special “white flight” formationflight with 5 aircraft.

This formationflight has two purposes:

  1. The Covid-19 pandemic made it clear that our medical personnel was ready to help out the infected patients as good as possible, with a high risk of getting  infected themselves while trying to perform their function as good as possible. A lot of acknowledgements were already given.  As we are now slightly seeing the light at the end of tunnel, we may not forget our medical personnel. That is why formationteam the Victors will overfly the hospitals of Bruges, AZ sint-Lucas and Sint-Jan,  residential care centre Amphora Wingene, Sint-Andrieshospital Tielt, residential care centre Veilige Have Aalter, UZ Gent, AZ Jan Palfijn Gent, AZ Maria Middelares Gent and proceeding back to Ursel airfield via AZ Alma Eeklo.
  2. 8 May also meant the 75th anniversary of the end of World War II, which could not be celebrated intensively due to the Covid 19 pandemic. In the mean time, we also had the 76th celebration of D-Day. Therefore formationteam the Victors will proceed from Aalter to B67 memorial at the old airfield of Ursel , from where the Hawker Typhoons of 609 squadron played an important role in liberating the mouth of the Scheldt river, to make a fly by prior proceeding  to the hospitals of Ghent.

Eerste data voor 2020

De eerste voorlopige data voor ons seizoen 2020 staan in onze agenda.

The first provisional dates for our 2020 season are in our schedule.

Happy 2020

Formationteam The Victors wenst jullie een gelukkig 2020 – Formationteam The Victors wishes you a happy 2020.

Display WB-kermis geannuleerd

Onze laatste optreden van het jaar is steeds de lokale Kermis van Westeinde-Bogaerde te Maldegem. Helaas hebben we deze demonstratie moeten annuleren door regen en lage bewolking.

Our last performance of the year is always the local fair of Westeinde-Bogaerde in Maldegem. Unfortunately we had to cancel this demonstration due to rain and low clouds.

Taptoe Aalter

Ook de gemeente Aalter herdacht de bevrijding door de Polen in 1944, 75 jaar geleden. Evenals de herdenking aan de 2 vliegvelden die in WOII is Aalter werden aangelegd en waarvan het vliegveld B-67 te Ursel een belangrijke rol speelde in de verdere bevrijding van de Scheldemonding. Ons team werd, als vliegende ambassadeurs, bij de organisatie betrokken. Teamleader Manu zorgde voor de organisatie van het luchtdefilé. Kosten noch moeite werden bespaard om een mooi gevarieerde herdenking te organiseren. De parking van het gemeentehuis werd omgetoverd tot een heus taptoe-plein met tribune, licht- en geluidsinstallatie om de verschillende acts in een mooi decor aan de Aalternaren te tonen. De taptoe werd geopend door 2 F-16’s van de het 349 squadron uit Kleine Brogel, gevolgd door ons team in formatie met een Stinson Reliant die een poppydrop uitvoerde. Na een missing-man formatie van ons team volgenden ook nog een formatie van een NH-90 en Alouette III van Defensie.


The municipality of Aalter also commemorated the liberation by the Poles in 1944, 75 years ago. As well as the commemoration of the 2 airports that were built in WWII Aalter and of which the airfield B-67 in Ursel played an important role in the further liberation of the river Schelde. Our team, as flying ambassadors, was involved in the organisation. Teamleader Manu took care of the organisation of the flight passes. Neither costs nor effort were saved to organize a nice and varied commemoration. The parking of the town hall was transformed into a real tattoo square with a grandstand, lighting and sound system to show the various acts in a beautiful setting at the citizens. The tattoo was opened by 2 F-16’s of the 349 squadron from Kleine Brogel, followed by our team in formation with a Stinson Reliant who performed a pop-drop. After our missing-man formation there was a formation of a NH-90 and Alouette III of the Belgian Defense.

41e Sanicole International Airshow

De Sanicole International Airshow is één van de hoogtepunten voor ons. We vinden het telkens een eer om te mogen vliegen het grootste luchtvaartevenement van België en één van de grootste airshows van Europa. Dit jaar stond ook hier de airshow in het teken van de 75e verjaardag van de bevrijding. Op een zonovergoten september-zondag vlogen we voor meer dan 30.000 toeschouwers onze display.

The Sanicole International Airshow is one of the highlights for us. We are always honoured to be invited to fly at the biggest aviation event in Belgium and one of the biggest airshows in Europe. This year the airshow was also dedicated to the 75th anniversary of the liberation. On a sun-drenched September-Sunday we flew our display in front of more than 30,000 spectators.

Bevrijdingsdagen Antwerpen

Na de overvluchten boven de Canadese militaire begraafplaats van Adegem vlogen we onmiddellijk verder richting de luchthaven van Antwerpen. Daar waren de bevrijdingsdagen volop aan de gang. In de namiddag vond er op de luchthaven van Antwerpen een airshow plaats met een zeer uiteenlopend programma met als hoogtepunt een demonstratie van de nog enige vliegende B-17 bommenwerpen in Europa. Ons team mocht de show afsluiten met onze standaard display maar deze keer opnieuw aangevuld met rookpatronen in de kleuren van de Belgische vlag.

After the overflights above the Canadian military cemetery of Adegem, we immediately continued our flight towards the airport of Antwerp. There the liberation days were in full swing. In the afternoon there was an airshow at the airport of Antwerp with a very diverse program, culminating in a demonstration of the only flying B-17 bomber in Europe. Our team closed the show with our standard display but this time again with smoke patterns in the colors of the Belgian flag.


Herdenking 75 jaar bevrijding Maldegem.

Het eerste weekend van september stond voor ons team in teken van de herdenking van de bevrijding in 1944, 75 jaar geleden. Zondagmorgen vlogen we samen met een C-130 Hercules van de Belgian Air Force boven het herdenkingsplechtigheid op de Canadese militaire begraafplaats van Adegem (Maldegem). Een eerste passage in een diamond formatie gevolgd door een missing man.

The first weekend of September was dedicated to the commemoration of the liberation in 1944, 75 years ago. Sunday morning we flew together with a C-130 Hercules of the Belgian Air Force above the memorial ceremony at the Canadian military cemetery of Adegem (Maldegem). A first passage in a diamond formation followed by a missing man.