Over Webmaster

Webmaster; Victor #6

Flightpasses Maldegem

16 juni vlogen we voor ons ‘thuispubliek’ boven de Braderie van Maldegem. 3 piloten van ons team wonen in deze gemeente. Na de vlucht is ons team dan ook afgezakt naar het centrum waar we vele complimenten mochten ontvangen. Bedankt Maldegem! #15yearsthevictors

June 16th we flew for our ‘home audience’ over the Braderie of Maldegem. Three pilots of our team live in this municipality. After the flight our team went straight to the centre where we received many compliments from the local public. Thank you Maldegem! #15yearsthevictors

Overvlucht Braderie Maldegem

Komend weekend, zondag 16 juni, zullen The Victors enkele overvluchten maken boven de jaarlijkse Braderie van Maldegem inclusief één passage met rook. Wisten jullie dat er 3 piloten van ons team in Maldegem wonen? Na de passage zullen we terugkeren richting Ursel om er opnieuw wat te trainen.

Next weekend, Sunday June 16th, The Victors will make some flight passes above the annual Braderie of Maldegem including one passage with smoke. Did you know that there are 3 pilots of our team living in Maldegem? After the passage we will return to Ursel to hold a training once more.

Training Flight

Zaterdag 18 mei stond opnieuw een trainingsvlucht op het programma. Na verschillende basisformaties ingeoefend te hebben was onze nieuwe piloot Bram klaar voor het echte werk, het vliegen van onze volledige demo. Dit begon uiteraard met een zeer gedetailleerde briefing van teamleader Manu gevolgd door het stappen van de display op de grond. De oefenvlucht werd opgedeeld in 2 delen. Tijdens het eerste deel vloog Steven Taildeman in zijn vertrouwde 4e positie met naast hem Bram Joly ter observatie. Bij het tweede deel wisselden Steven en Bram van positie. Bram vloog voor de eerste keer de volledige display in positie 4. Steven vloog mee als back-up en voorzag Bram met enkele tips-and-tricks waar nodig. Bram deed het uitstekend voor de allereerste keer. Vrijdag 24 mei volgt een volgende trainingsvlucht.

Saturday 18 May another training flight was on the program. After practicing several basic formations, our new pilot Bram was ready for the real thing, flying our full demo. This started of course with a very detailed briefing by team leader Manu followed by stepping the display on the ground. The training flight was divided into 2 parts. During the first part Steven Taildeman flew in his familiar position 4 with next to him Bram Joly for observation. In the second part Steven and Bram changed position. For the first time Bram flew the complete display in position 4. Steven flew aboard as backup and provided Bram with some tips-and-tricks where necessary. Bram did a very good job. The next training flight will take place on Friday 24 May.

#15yearsthevictors

Victorday

Kom op zaterdag 29 juni 2019 vanaf 14u zeker eens naar onze Victorday en beleef een dag in het teken van onze 15 jarige verjaardag.

– Ontmoet de mensen achter ons team

– Kinderanimatie 

– Expositie over ons 15 jarig bestaan

– Receptie (17u30)

– Een uitgebreide demonstratievlucht (18u30)

– BBQ + Party met live-band (mits inschrijving 35 euro/pp – <12jr. 25 euro/pp)

Je kan deze dag ook als VIP beleven en meevliegen met The Victors in formatie en nadien mee aanschuiven bij de BBQ en meevieren tijdens het aansluitende feest. Bovendien krijg je ook nog een unieke “15 years Victors Badge” en een nieuwe sleutelhanger. Dit alles voor 250 euro/pp.
* uiteraard zijn deze plaatsen beperkt.

Inschrijven kan via Marie-Christine (0473 27 28 57) of via marie-christine@thevictors.be

#15yearsvictors

1000 Fans on Facebook

We hebben inmiddels meer dan 1000 mensen die ons Formation Team volgen op Facebook. Bedankt voor jullie interesse in ons team.

We now have more than 1000 people following our Formation Team on Facebook. Thank you for your interest in our team.

Belgian Tricolor

In België konden enkel de Alpha Jets van de Belgian Air Force de Belgische driekleur door te lucht trekken. Maar door het uit dienst nemen van deze geavanceerde trainingsvliegtuigen is dit nu dus niet meer mogelijk. Nogthans zijn heel wat evenementen vragende partij, zeker nu het einde van de 2e Wereldoorlog herdacht zal worden. Formation Team The Victors heeft navraag gedaan en uiteindelijk hebben we de 3 kleuren kunnen bemachtigen. 2 weken geleden hebben we een eerste testvlucht uitgevoerd en die was positief. Wij zijn dan ook trots dat we momenteel als enige team de Belgische driekleur door de lucht kunnen trekken.

In Belgium, only the Alpha Jets of the Belgian Air Force were able to pull the Belgian tricolour in the air. But by taking these advanced training aircraft out of service, this is no longer possible. Still a lot of events are in demand, especially now that the end of the 2nd World War will be commemorated. Formation Team The Victors made inquiries and finally we were able to get the 3 colours. 2 weeks ago we did a first test flight, the result was positive. We are proud that we are currently the only team that can pull the Belgian tricolour through the air.

Air2Air foto

We ontvingen ondertussen al de foto’s van onze air2air photoshoot van fotograaf Vercauteren Patrick. Deze foto’s zullen gebruikt worden voor diverse doeleinden. Maar we willen jullie nu alvast één prachtige foto tonen.

In the meantime we received the pictures of our air2air photoshoot from photographer Vercauteren Patrick. These photos will be used for various purposes. But we would like to show you one beautiful photo.

Foto: Vercauteren Patrick #15yearsvictors

Formation Team The Victors in formation overhead the airfield of Ursel

Victorday

Op zaterdag 29 juni vieren we onze 15e verjaardag op het vliegveld van Ursel. Wat mogen jullie verwachten?

 • Maak kennis met ons team
 • Kinderanimatie
 • Expo over 15 jaars Formation Team The Victors
 • Receptie
 • Uitgebreide demonstratie
 • Dinner
 • Party met live-band

We kijken er naar uit U te mogen verwelkomen! Meer info volgt gauw.

On Saturday 29 June we celebrate our 15th birthday at Ursel Airport. What can you expect?

 • Meet our team
 • Children’s entertainment
 • Expo about 15 years Formation Team The Victors
 • Reception
 • Extensive demonstration
 • Dinner
 • Party with live-band

We look forward to welcoming you! More info will follow soon.

Fotovlucht – Photo Flight

Sinds de vliegtuigen werden voorzien van de Victor-kleuren op de staart hebben we nog geen foto’s genomen in de lucht. Met de komst van ons 15e seizoen was dit het ideale moment. Bram Joly, onze nieuwe Victor-piloot, vloog in een Scottisch Aviation Bulldog 121 naast ons om de luchtvaartfotograaf, Patrick Vercauteren, in een ideale positie te brengen voor enkele fantastische shots. We vlogen een dik uur verschillende formaties en moesten inspelen op de positie van de zon. Er werden honderden foto’s genomen waaruit de fotograf nu de beste zal selecteren.

Since the planes were provided with the Victor-colors on the tail we haven’t taken any pictures in the air yet. With the arrival of our 15th season this was the ideal moment. Bram Joly, our new Victor pilot, flew next to us in a Scottish Aviation Bulldog 121 to put the photographer, Patrick Vercauteren, in an ideal position for some fantastic shots. We flew more than an hour of different formations and had to respond to the position of the sun. Hundreds of photos were taken from which the photographer will now select the best.