Belgian Tricolor

In Belgiƫ konden enkel de Alpha Jets van de Belgian Air Force de Belgische driekleur door te lucht trekken. Maar door het uit dienst nemen van deze geavanceerde trainingsvliegtuigen is dit nu dus niet meer mogelijk. Nogthans zijn heel wat evenementen vragende partij, zeker nu het einde van de 2e Wereldoorlog herdacht zal worden. Formation Team The Victors heeft navraag gedaan en uiteindelijk hebben we de 3 kleuren kunnen bemachtigen. 2 weken geleden hebben we een eerste testvlucht uitgevoerd en die was positief. Wij zijn dan ook trots dat we momenteel als enige team de Belgische driekleur door de lucht kunnen trekken.

In Belgium, only the Alpha Jets of the Belgian Air Force were able to pull the Belgian tricolour in the air. But by taking these advanced training aircraft out of service, this is no longer possible. Still a lot of events are in demand, especially now that the end of the 2nd World War will be commemorated. Formation Team The Victors made inquiries and finally we were able to get the 3 colours. 2 weeks ago we did a first test flight, the result was positive. We are proud that we are currently the only team that can pull the Belgian tricolour through the air.