Meeting Aérien International de La Somme

Na eerdere deelnames aan airshows in Nederland, Slowakije, Finland en Polen waren we nu in buurland Frankrijk te gast op de Meeting Aérien International de La Somme op de luchthaven van Albert Picardie. Op zaterdag namen we deel aan de Sunset Airshow voor VIP’s en genodigden. Zondag trotseerden duizenden toeschouwers de snikhete temperaturen voor de mooi gevulde internationale airshow. We vlogen er onze standaard display maar deze keer werd een deel van onze rookpatronen vervangen door de kleuren van onze Belgische vlag. We mochten ondervinden dat zo’n eerbetoon aan ’s lands kleuren heel erg geapprecieerd wordt bij onze zuiderburen. Tijdens onze display gaf Walter, onze speaker, in vlekkeloos Frans een mooie uitleg aan het publiek. Na de display wereden geregeld aangesproken over onze voorstelling. Wat een aangenaam publiek! Inmiddels werden ook al de eerste contacten gelegd met organisatoren van Franse airshows in 2020…

After previous participations at airshows in the Netherlands, Slovakia, Finland and Poland, we were now guests in neighbouring France at the Meeting Aérien International de La Somme at Albert Picardie airport. On Saturday we participated in the Sunset Airshow for VIP’s and invited guests. On Sunday, thousands of spectators braved the sweltering hot temperatures for the beautifully filled international airshow program. We flew our standard display but this time some of our smoking pods were replaced by the colours of our Belgian flag. We noticed that such a tribute to the country’s colours is very much appreciated by our southern neighbours. After the display we regularly received compliments about our performance. What a pleasant audience! Meanwhile, the first contacts have been made with some organisers of French airshows in 2020…


Jol Vel’s Airshow Fotografie

WB-Kermis Maldegem

wblogoJaarlijks vliegen we op het einde van ons vliegseizoen met The Victors boven de WB-Kermis te Maldegem. Dit jaar moest ons teamleader omwille van professionele redenen verstek laten gaan maar de overige 3 piloten waren wel beschikbaar. Dus vlogen we een aangepaste display met 3 vliegtuigen in plaats van 4. Maar dit was meteen ook heel uniek want de 3 piloten die vlogen wonen allen in Maldegem!

Every year, at the end of our season, we fly with The Victors over a local fair in Maldegem (Belgium). This year our team leader was not available due to professional reasons but the other three pilots were available. So we flew a custom display with 3 planes instead of 4. But this was also very unique because the three pilots who flew all live in Maldegem!

Nieuwe display 2016 klaar.

De piloten zijn samengekomen om de nieuwe display van 2016 te bespreken en aan te passen. Onze nieuwe show werd gefinaliseerd, zodat we de repetities kunnen beginnen. Er zijn een aantal nieuwe elementen toegevoegd waarbij we meer en dichter langs het publiek zullen vliegen. Benieuwd naar onze nieuwe show? Bekijk onze voorlopige kalender!

The display pilots have met to discuss the new display of 2016 and to adjust. Our new show was finalized, so we can start the rehearsals. There are a number of new elements added so we will fly more and closer by the audience. Curious about our new show? Check out our provisional calendar!

Wings and Wheels

Jaarlijks vindt in Ursel het evenement Wings & Wheels plaats op het vliegveld van Ursel. Elk jaar zijn The Victors er aanwezig zowel op de grond als in de lucht. Aangezien het vliegveld niet operationeel was door het event, moesten de Victors telkens vliegen vanuit de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem opereren. Vliegen in eigen streek is altijd leuk, zeker als er nadien positieve commentaren volgen. Zaterdag was het vrij turbulent maar zondag was het aangenamer vliegen. Na onze display vlogen we een missing man formatie gevolgd door individuele fly passes.

As every year the event Wings & Wheels takes place at the airfield of Ursel. Each year, The Victors are present both on the ground and in the air. Since the airport was not operational due to the event, the Victors had to operate from the airport of Kortrijk-Wevelgem. Flying above our own region is always fun, especially when it is followed by positive comments. Saturday was quite turbulent but on sunday it was more pleasant to fly. After our display we flew a missing man formation, followed by individual fly passes.

20140809UrselWW 138

25th Antwerp Stampe Fly-in

Onze eerste demonstratie van 2015 is een feit. Op 17 mei vlogen we in Antwerpen voor een zeer talrijk opgekomen publiek. Boven de Antwerpse luchthaven werden uitzonderlijk demonstraties toegelaten. Door de bebouwing rond de luchthaven was de display zone zeer beperkt. Samen met de turbulentie was het geen eenvoudige demonstratie voor onze piloten. Maar na de vlucht kregen we spontaan vele complimentjes.

Our first demonstration of 2015 is a fact. On May 17th, we flew in Antwerp for a large audience. Above the Antwerp airport there were exceptional demonstrations. Due the city around the airport, the display area was very limited. Along with the turbulence it was not a simple demonstration for our pilots. But after the flight we received spontaneously many compliments.

Westeinde Bogaarde kermis

Zoals elk jaar volgt er na de Victordag, de feestelijke afsluiter van het seizen, nog één demonstratie boven Maldegem voor de Westeinde Bogaarde Kermis. Dit jaar vlogen we deze demonstratie boven deze festiviteiten op 12 oktober. Daarmee komt nu ook definitief een punt achter onze jubileumjaar van 10 jaar The Victors.

As every year after Victorday, our end-season-party, one demonstration has to be flown above Maldegem for the Westeinde Bogaarde Fair. This year we flew our demonstration over these festivities on 12th october. This demonstration marks the real end of our special tenth season.

Bogaarde Kermis

Finland International Airshow een topavontuur!

Op 14 augustus vertrokken de Victors voor een 4-daagse om 08.40 vanuit de luchthaven Kortrijk Wevelgem naar Helsinki. ’s Morgen was Manu (Victor 1) tijdens de autorit naar Kortrijk eerst nog even op Radio 2 Oost-Vlaanderen geweest om wat uitleg te geven bij de deelname van The Victors aan de airshow van Helskinki.

helsinki_001

De 4 Victorpiloten en de bijkomende 8 ferry piloten van Vliegclub Ursel vertrokken met veel moed en zin, voor wat een prachtig weekend zou worden, richting hun eerste tussenstop naar Lolland-Fastner/Maribo in Denemarken. Na een vlugge refueling, een stukje eten vertrokken we verder richting Stockholm-Skavsta, waar we zouden overnachten.Na een korte, maar gezellige avond samen vlogen we de volgende dag door naar Helsinki-Malmi. Rekening houdend met het uurverschil was het dus een vroeg vertrek.

helsinki_002

Na een vlucht van ongeveer 2,5 uur naderden we onze bestemming. Gezien The Victors nu aan de control zaten was het tijd om een mooie join-up te maken om dan via een left-hand downwind over te vliegen en onze eerste “break” boven het vliegveld van Helsinki-Malmi te maken. Nadat we geland waren, was het tijd om de safety briefing te krijgen, want in de namiddag moesten we onze rehearsal vliegen. Een rehearsal vliegen is voornamelijk van belang om kennis te maken met punten in het terrein die als referenties dienen om bochten te maken, niet uit de zone te vliegen en uiteraard ook om ons goed te kunnen oplijnen met de “datum” of referentiepunt.

helsinki_004

Na een geslaagde rehearsal was het tijd om naar het hotel te gaan, om te kleden en dan gezellig met de volledige groep een lekker maaltijdje te verorberen in het restaurant. Moe, maar tevreden dat we in Helsinki waren en een geslaagde rehearsal gevlogen hadden, gingen we met een goed gevoel naar bed.

’s Anderdaags vertrokken we dan om 9 uur (alhoewel met wat vertraging wegens busproblemen) naar het vliegveld voor de veiligheidsbriefing. We hadden wat tijd, want moesten pas opstijgen om 13:45.De eerste display verliep goed.

helsinki_003

Beetje turbulent wegens de regenbuien in de omgeving, maar toch aangenaam om te vliegen. ’s Avonds waren alle displaypiloten uitgenodigd om eventjes op het podium te gaan en nadien werd er nog wat verbroederd en verzusterd in de VIP tent.

helsinki_005

Terug aangekomen in het hotel hebben we samen de maaltijd genomen en dan toch nog een biertje gedronken in de bar van het hotel. Maar… ’s anderendaags terug fit en wel op het appel voor de veiligheidsbriefing. De zondag zouden we vliegen om 13:55.

helsinki_006

Na terug een aangename display gevlogen te hebben met toch wat meer turbulentie dan zaterdag, was het tijd om na de landing iedereen te verzamelen en de laatste meteo en notams te bekijken voor onze vlucht naar Stockholm Skavsta. Aangezien er een uur verschil is met Stockholm en het weer wisselvallig was, hebben we ervoor gekozen om in de pauze van de airshow (15:00) te vertrekken met een laatste flypass voor het fantastische, sympathieke Finse publiek. We voelden ons daar zeker welgekomen.

helsinki_007

 

Terug geland in Skavsta gingen we naar het hotel, om na een verfrissende douche en een gezamenlijke maaltijd wat na te genieten van de airshow door alle GoPro camerabeelden te bekijken. Een spektakel van een uur. De volgende dag (18 augustus) vertrokken we terug richting Denemarken. Initieel was het idee om uit te klimmen naar FL065, maar de buienactiviteit stak daar een stokje voor zodat we laag moesten blijven. Na wat zwalpen tussen de buien en een sterke wind, kwamen we uiteindelijk aan in Denemarken.

helsinki_008

Het was als snel duidelijk dat met de kopwind we Kortrijk in één keer niet zouden halen. Daarom werd het vluchtplan aangepast om eerst nog een fuelstop te maken in Groningen. Na een korte pauze vertrokken we dan rond 17:15 naar Kortrijk om daar te landen rond 19:00.

Daar waar in april dit nog een fantastisch toekomstig avontuur leek, was het plots reeds voorbij. Met veel dank aan de Finse organisatie en ook met veel dank aan de ferrypiloten, kijken we reeds uit naar een volgende buitenlandse display voor volgend jaar.

helsinki_010

 

Wings and Wheels

Traditioneel vliegen wij elk jaar onze demonstratie tijdens Wings & Wheels in Ursel. Op zaterdag toonden wij een licht uitgebreide demo, wat we ook zullen tonen op de Finland International Airshow komend weekend in Helsinki. Omwille van het stormachtige weer beslisten we om op zondag niet te vliegen.

Traditionally, we fly every year our demonstration during Wings & Wheels in Ursel. On Saturday we showed a slightly enlarged demo, wich we’ll fly at the Finland International Airshow next weekend in Helsinki. Despite the stormy weather, we decided not to fly on Sunday.

 

 

The Victors naar Helsinki!

Wij zijn zeer verheugd U te kunnen melden dat wij vandaag de bevestiging kregen van onze deelname aan de Helsinki International Airshow 2014 op de Luchthaven Malmi in Finland. Deze show gaat door op 16 en 17 augustus. Dit wordt meteen ook de verste verplaatsing van ons formatieteam, de afstand naar Helsinki bedraagt maar liefst 1.670 km in vogelvlucht. Dit is 500 km verder dan onze laatste buitenlandse airshow in Sliac, Slowakije. Deze trip zal heel wat voorbereiding vergen maar zal een hoogtepunt worden tijdens ons jubileumjaar!

We are very proud to announce you our participation at the Helsinki International Airshow 2014 at the Malmi Airport in Finland. This show will take place on August 16th and 17th. This is also the furthest displacement of our formation team, the distance to Helsinki is no less than 1,670 km. It is 500 km further than our last international airshow in Sliac, Slovakia. This trip will require a lot of preparation, but will be a highlight during our anniversary year!

map_helsinki