Eerste data voor 2020

De eerste voorlopige data voor ons seizoen 2020 staan in onze agenda.

The first provisional dates for our 2020 season are in our schedule.

Happy 2020

Formationteam The Victors wenst jullie een gelukkig 2020 – Formationteam The Victors wishes you a happy 2020.

Display WB-kermis geannuleerd

Onze laatste optreden van het jaar is steeds de lokale Kermis van Westeinde-Bogaerde te Maldegem. Helaas hebben we deze demonstratie moeten annuleren door regen en lage bewolking.

Our last performance of the year is always the local fair of Westeinde-Bogaerde in Maldegem. Unfortunately we had to cancel this demonstration due to rain and low clouds.

Taptoe Aalter

Ook de gemeente Aalter herdacht de bevrijding door de Polen in 1944, 75 jaar geleden. Evenals de herdenking aan de 2 vliegvelden die in WOII is Aalter werden aangelegd en waarvan het vliegveld B-67 te Ursel een belangrijke rol speelde in de verdere bevrijding van de Scheldemonding. Ons team werd, als vliegende ambassadeurs, bij de organisatie betrokken. Teamleader Manu zorgde voor de organisatie van het luchtdefilé. Kosten noch moeite werden bespaard om een mooi gevarieerde herdenking te organiseren. De parking van het gemeentehuis werd omgetoverd tot een heus taptoe-plein met tribune, licht- en geluidsinstallatie om de verschillende acts in een mooi decor aan de Aalternaren te tonen. De taptoe werd geopend door 2 F-16’s van de het 349 squadron uit Kleine Brogel, gevolgd door ons team in formatie met een Stinson Reliant die een poppydrop uitvoerde. Na een missing-man formatie van ons team volgenden ook nog een formatie van een NH-90 en Alouette III van Defensie.


The municipality of Aalter also commemorated the liberation by the Poles in 1944, 75 years ago. As well as the commemoration of the 2 airports that were built in WWII Aalter and of which the airfield B-67 in Ursel played an important role in the further liberation of the river Schelde. Our team, as flying ambassadors, was involved in the organisation. Teamleader Manu took care of the organisation of the flight passes. Neither costs nor effort were saved to organize a nice and varied commemoration. The parking of the town hall was transformed into a real tattoo square with a grandstand, lighting and sound system to show the various acts in a beautiful setting at the citizens. The tattoo was opened by 2 F-16’s of the 349 squadron from Kleine Brogel, followed by our team in formation with a Stinson Reliant who performed a pop-drop. After our missing-man formation there was a formation of a NH-90 and Alouette III of the Belgian Defense.

41e Sanicole International Airshow

De Sanicole International Airshow is één van de hoogtepunten voor ons. We vinden het telkens een eer om te mogen vliegen het grootste luchtvaartevenement van België en één van de grootste airshows van Europa. Dit jaar stond ook hier de airshow in het teken van de 75e verjaardag van de bevrijding. Op een zonovergoten september-zondag vlogen we voor meer dan 30.000 toeschouwers onze display.

The Sanicole International Airshow is one of the highlights for us. We are always honoured to be invited to fly at the biggest aviation event in Belgium and one of the biggest airshows in Europe. This year the airshow was also dedicated to the 75th anniversary of the liberation. On a sun-drenched September-Sunday we flew our display in front of more than 30,000 spectators.

Bevrijdingsdagen Antwerpen

Na de overvluchten boven de Canadese militaire begraafplaats van Adegem vlogen we onmiddellijk verder richting de luchthaven van Antwerpen. Daar waren de bevrijdingsdagen volop aan de gang. In de namiddag vond er op de luchthaven van Antwerpen een airshow plaats met een zeer uiteenlopend programma met als hoogtepunt een demonstratie van de nog enige vliegende B-17 bommenwerpen in Europa. Ons team mocht de show afsluiten met onze standaard display maar deze keer opnieuw aangevuld met rookpatronen in de kleuren van de Belgische vlag.

After the overflights above the Canadian military cemetery of Adegem, we immediately continued our flight towards the airport of Antwerp. There the liberation days were in full swing. In the afternoon there was an airshow at the airport of Antwerp with a very diverse program, culminating in a demonstration of the only flying B-17 bomber in Europe. Our team closed the show with our standard display but this time again with smoke patterns in the colors of the Belgian flag.


Herdenking 75 jaar bevrijding Maldegem.

Het eerste weekend van september stond voor ons team in teken van de herdenking van de bevrijding in 1944, 75 jaar geleden. Zondagmorgen vlogen we samen met een C-130 Hercules van de Belgian Air Force boven het herdenkingsplechtigheid op de Canadese militaire begraafplaats van Adegem (Maldegem). Een eerste passage in een diamond formatie gevolgd door een missing man.

The first weekend of September was dedicated to the commemoration of the liberation in 1944, 75 years ago. Sunday morning we flew together with a C-130 Hercules of the Belgian Air Force above the memorial ceremony at the Canadian military cemetery of Adegem (Maldegem). A first passage in a diamond formation followed by a missing man.

Overvlucht Braderie Maldegem

Komend weekend, zondag 16 juni, zullen The Victors enkele overvluchten maken boven de jaarlijkse Braderie van Maldegem inclusief één passage met rook. Wisten jullie dat er 3 piloten van ons team in Maldegem wonen? Na de passage zullen we terugkeren richting Ursel om er opnieuw wat te trainen.

Next weekend, Sunday June 16th, The Victors will make some flight passes above the annual Braderie of Maldegem including one passage with smoke. Did you know that there are 3 pilots of our team living in Maldegem? After the passage we will return to Ursel to hold a training once more.

TALLY HO!

The Victors zijn sinds jaren de vliegende ambassadeurs van de Werkgroep B-67. Zij houden de geschiedenis van het WWII bevrijdingsvliegveld in leven. Elk jaar organiseren ze het Tally Ho!-weekend op de site van B-67 waar een monument staat. Zoals elk jaar zijn er overvluchten. Dit jaar vlogen een Reliant Stinson, een Boomerang, een Yak-52 en ons team over. Wij verzorgden een missing man formation.

The Victors are the flying ambassadors of the Werkgroep B-67 (task force). They keep the history of WWII liberation airport alive. Every year they organize the Tally Ho! -weekend on the site of B-67 where a monument stands. As every year, there are flightpasses. This year a Stinson Reliant, a Boomerang, a Yak-52 and our team flew during a short memorial. Our team flew a missing man formation at sunset.