Voorbereidingen 2016

Na enkele maanden rust starten we met de voorbereidingen van het komende seizoen. In 2015 vlogen we dezelfde display als in 2014. Om de 2 jaar steken we opnieuw een display in elkaar en denken we na over enkele nieuwigheden en extra’s. Dit wil zeggen dat we nu volop bezig zijn met het uittekenen van een nieuwe show. Daarna bespreken de piloten onderling de eventuele wijzigingen en indien het goed wordt bevonden gaan we de lucht in en proberen we de nieuwe display uit. Hierbij wordt vooral gekeken naar het veiligheidsaspect.

After a few months of rest we start our preparations for the coming season. In 2015 we flew the same display as in 2014. Every two years we set up another display and we think about some new features and extras. This means that we are now fully engaged in the design of a new show. Then the pilots will discuss the new display and if it is found to be good, we go into the air and try the new display. Our main focus is the safety aspect.

We willen ook onze nieuwe sponsor Gipsconstruct bedanken voor hun steun aan Formationteam The Victors!

We also thank our new sponsor Gipsconstruct for their support of The Victors Formation Team!

sponsor_gipsconstruct

Voorbereidingen op volle toeren

preparations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorbereiding van ons nieuwe seizoen draait op volle toeren. Tijdens een bijeenkomst van het team werd de nieuwe display onder de piloten gedetailleerd besproken, trainingsvluchten werden ingepland, het nieuwe tijdelijke logo werd reeds op badge gemaakt en andere gadgets zijn in ontwikkeling.

The preparation of our new season is in full swing. During a meeting of our team, the new display was discussed in detail among the displaypilots, training flights were planned, the new temporary logo was already created on badge and other gadgets are in development.