Belgian Tricolor

In België konden enkel de Alpha Jets van de Belgian Air Force de Belgische driekleur door te lucht trekken. Maar door het uit dienst nemen van deze geavanceerde trainingsvliegtuigen is dit nu dus niet meer mogelijk. Nogthans zijn heel wat evenementen vragende partij, zeker nu het einde van de 2e Wereldoorlog herdacht zal worden. Formation Team The Victors heeft navraag gedaan en uiteindelijk hebben we de 3 kleuren kunnen bemachtigen. 2 weken geleden hebben we een eerste testvlucht uitgevoerd en die was positief. Wij zijn dan ook trots dat we momenteel als enige team de Belgische driekleur door de lucht kunnen trekken.

In Belgium, only the Alpha Jets of the Belgian Air Force were able to pull the Belgian tricolour in the air. But by taking these advanced training aircraft out of service, this is no longer possible. Still a lot of events are in demand, especially now that the end of the 2nd World War will be commemorated. Formation Team The Victors made inquiries and finally we were able to get the 3 colours. 2 weeks ago we did a first test flight, the result was positive. We are proud that we are currently the only team that can pull the Belgian tricolour through the air.

TALLY HO!

The Victors zijn sinds jaren de vliegende ambassadeurs van de Werkgroep B-67. Zij houden de geschiedenis van het WWII bevrijdingsvliegveld in leven. Elk jaar organiseren ze het Tally Ho!-weekend op de site van B-67 waar een monument staat. Zoals elk jaar zijn er overvluchten. Dit jaar vlogen een Reliant Stinson, een Boomerang, een Yak-52 en ons team over. Wij verzorgden een missing man formation.

The Victors are the flying ambassadors of the Werkgroep B-67 (task force). They keep the history of WWII liberation airport alive. Every year they organize the Tally Ho! -weekend on the site of B-67 where a monument stands. As every year, there are flightpasses. This year a Stinson Reliant, a Boomerang, a Yak-52 and our team flew during a short memorial. Our team flew a missing man formation at sunset.

Herdenkingsvlucht boven Eeklo

De Victors waren erg trots om op zondag  12 juli deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid van de gesneuvelde Royal Air Force Sgt. Stride. Wij maakten twee overvluchten boven de begraafplaats waarbij onze missing man-formatie zeer gewaardeerd werd.

The Victors were very proud to participate on Sunday, July 12th, at the commemoration of the fallen Royal Air Force Sgt. Stride. We made two overflights above the cemetery where our missing man formation was much appreciated.

herdenkingsplechtigheid Eeklo

 

Remembrance Flights

remembranceflightsFormatieteam The Victors hebben een grote eerbied en respect voor de oud-strijders en gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Van de vrijheid die we toen bekomen hebben kunnen we nu nog steeds genieten. Dit mag niet vergeten worden. Dit is ook de grootste motivatie geweest om ambassadeurs te worden van het oude tweede wereldoorlog vliegveld in Ursel dat de Royal Air Force omgedoopt had tot B-67. Daarom kijken we er ook naar uit om deel te nemen aan evenementen die deze gebeurtenissen herdenkt. Wij voorzien een formation flight pass en een missing man formation.

Vraag inlichtingen of boek ons op manu@thevictors.be

Formationteam The Victors show the deepest respect for the veterans and fallen of both world wars. We can still profit of the freedom that these man have fought for. We cannot forget this. This was also the biggest motivation to become ambassadeurs of the former second world war airfield at Ursel , known and named by the Royal Air Force as B67. Therefore we are looking forward to participate in the remembrance celebrations this year. We would present a formation fly by and a missing man formation.

Information can be obtained or bookings done via manu@thevictors.be