Steun ons Team – Support our Team

Formation Team The Victors is uniek. Wij zijn het enige civiele formatieteam van België. Dit wil ook zeggen dat wij vooral beroep doen op eigen financiële middelen, inkomsten van de verkoop van onze gadgets en enkele sponsors die ons team in hun hart dragen.

Dit jaar vieren wij onze 15e verjaardag. We zullen dit jaar opmerkelijk meer te zien zijn op (luchtvaart) evenementen en dus ook in diverse media. Meer vliegen betekent meer kosten maar iedereen, ook jij, of jouw bedrijf kunnen ons team steunen.

Je kan lid worden van onze Victor-familie en op de hoogte gehouden worden, het reilen en zeilen en het laatste nieuws van The Victors vanop de eerste rij volgen. Bovendien krijg je één van de beperkte unieke “15 years The Victors” badges en een “Remove Before Flight” sleutelhanger van The Victors. Stort een bedrag van 30 euro op bankrekeningnummer BE72 3630 1211 2916 met vermelding van: “naam + lidgeld 2019”.

Je kan ons ook financieel sponsoren. We bieden diverse mogelijkheden aan, waaronder: – vermelding van logo en link op onze website, een banner in onze promotietent op alle evenementen, badge op onze flightsuites, … Voor meer info omtrent gepersonaliseerde sponsorpakketten: info@thevictors.be

Formation Team The Victors is unique. We are the only civilian formation team in Belgium. This also means that we mainly rely on our own financial resources, income from the sale of our gadgets and some sponsors who carry our team in their hearts.

This year we celebrate our 15th anniversary. We will participate remarkably more at (aviation) events and therefore also in various media. More flying means more costs but everyone, including you, or your company, can support our team.

You can join our Victor-family and become a member of our team. You will be kept informed about the latest news of The Victors. In addition, you will receive one of the limited unique “15 years The Victors” badges and a “Remove Before Flight” key ring of The Victors. Pay 30 euros to bank account number BE72 3630 1211 2916 stating: “name + membership fee 2019′.

You can also sponsor us financially. We offer various possibilities, including: Publication of your company logo and link on our website, a banner in our promotional stand at all events, badge on our flight suites, … For more information and personal support packages: info@thevictors.be

Overlijden Siegfried De Mey

10394093_744272605628446_5815483209137682768_n

Formationteam The Victors wenst heel veel sterkte aan de familie en vrienden bij het heen gaan van Siegfried De Mey. Siegfried heeft ons team altijd gesteund en een zeer warm hart toegedragen.

Siegfried, het ga je goed.
Pilots never die, they just fly away.

Innige deelneming

Formationteam The Victors

Voorbereidingen 2016

Na enkele maanden rust starten we met de voorbereidingen van het komende seizoen. In 2015 vlogen we dezelfde display als in 2014. Om de 2 jaar steken we opnieuw een display in elkaar en denken we na over enkele nieuwigheden en extra’s. Dit wil zeggen dat we nu volop bezig zijn met het uittekenen van een nieuwe show. Daarna bespreken de piloten onderling de eventuele wijzigingen en indien het goed wordt bevonden gaan we de lucht in en proberen we de nieuwe display uit. Hierbij wordt vooral gekeken naar het veiligheidsaspect.

After a few months of rest we start our preparations for the coming season. In 2015 we flew the same display as in 2014. Every two years we set up another display and we think about some new features and extras. This means that we are now fully engaged in the design of a new show. Then the pilots will discuss the new display and if it is found to be good, we go into the air and try the new display. Our main focus is the safety aspect.

We willen ook onze nieuwe sponsor Gipsconstruct bedanken voor hun steun aan Formationteam The Victors!

We also thank our new sponsor Gipsconstruct for their support of The Victors Formation Team!

sponsor_gipsconstruct