Training Flight

Zaterdag 18 mei stond opnieuw een trainingsvlucht op het programma. Na verschillende basisformaties ingeoefend te hebben was onze nieuwe piloot Bram klaar voor het echte werk, het vliegen van onze volledige demo. Dit begon uiteraard met een zeer gedetailleerde briefing van teamleader Manu gevolgd door het stappen van de display op de grond. De oefenvlucht werd opgedeeld in 2 delen. Tijdens het eerste deel vloog Steven Taildeman in zijn vertrouwde 4e positie met naast hem Bram Joly ter observatie. Bij het tweede deel wisselden Steven en Bram van positie. Bram vloog voor de eerste keer de volledige display in positie 4. Steven vloog mee als back-up en voorzag Bram met enkele tips-and-tricks waar nodig. Bram deed het uitstekend voor de allereerste keer. Vrijdag 24 mei volgt een volgende trainingsvlucht.

Saturday 18 May another training flight was on the program. After practicing several basic formations, our new pilot Bram was ready for the real thing, flying our full demo. This started of course with a very detailed briefing by team leader Manu followed by stepping the display on the ground. The training flight was divided into 2 parts. During the first part Steven Taildeman flew in his familiar position 4 with next to him Bram Joly for observation. In the second part Steven and Bram changed position. For the first time Bram flew the complete display in position 4. Steven flew aboard as backup and provided Bram with some tips-and-tricks where necessary. Bram did a very good job. The next training flight will take place on Friday 24 May.

#15yearsthevictors

Training flight

Vandaag stond er een belangrijke trainingsvlucht op het programma. Onze nieuwe piloot, Bram Joly, vloog vandaag voor de eerste keer in een formatie met 3 vliegtuigen met naast hem in de cockpit Victor 4, Steven Taildeman, die Bram de kneepjes van het moest bijbrengen. Iedere piloot was na afloop tevreden en Bram is ondertussen goed op weg om deze zomer zijn eerste demo’s te vliegen voor Formation Team The Victors. #15yearsvictors

Today there was an important training flight on the program. Our newest pilot, Bram Joly, flew today for the first time in a 3-ship formation with next to him in the cockpit Victor 4, Steven Taildeman, who had to teach Bram the tricks of formation flying. Every pilot was satisfied afterwards and Bram is now well on his way to fly his first demos for Formation Team The Victors this summer. #15yearsvictors

Eerste trainingsvlucht 2016

Vrijdag, 5 maart 2016, vlogen wij onze allereerste trainingsvlucht van het jaar. Op de planning stond een opwarming van diverse formaties en onmiddellijk erna onze nieuwe display boven het vliegveld van Ursel. Vooraf was er een uitgebreide briefing van leader Manu over de nieuwe display. Nadien simuleerden we deze display op de grond. Dit helpt ons om eventuele conflicten in de vlucht reeds voor de vlucht aan te passen. In de lucht verliep alles vlekkeloos en werden nog een paar kleine items genoteerd om nadien aan te passen. Alle piloten waren enthousiast over onze nieuwe display. Ook ons publiek op het terras van Vliegclub Ursel vond het heel “elegant en mooi”.

Friday, March 5, 2016, we flew our first training flight of the year. The planning was a warming up of various formations immediately followed by our new display above the airfield of Ursel. Previously there was an extensive briefing of leader Manu about the new display. Afterwards, we simulated this display on the ground. This helps us to check any conflicts in the air already before the flight. In the air, everything went smooth but there were still a few small items listed to adjust afterwards. All pilots were enthusiastic about our new display. Also, our audience on the terrace of Vliegclub Ursel found it very “elegant and beautiful.”

Victors1rehearsel2106

3e trainingsvlucht

Op zaterdag 9 mei vlogen Victors Manu, Luc, Rick en Steven hun 3e en voorlopig laatste trainingsvlucht. Op 17 mei staat immers onze eerste display gepland tijdens de 25e editie van de Stampe Fly-in te Antwerpen. Tijdens deze trainingsvlucht vlogen opnieuw 3 fans mee die genoten hebben van de eerste tot de laatste minuut. Voor de vlucht hebben we even kennis gemaakt met Ex-Miss Belgïe Joke Van De Velde. Joke was van plan mee te vliegen tijdens deze trainingsvlucht maar voelde zich niet fit genoeg na een heftige acrobatievlucht. Maar toch wou ze nog graag even met ons poseren.

On Saturday May 9th Victors Manu, Luc , Rick and Steven flew their 3rd and latest training flight. On 17 May, our first display is planned during the 25th edition of the Stampe Fly-in Antwerp. During this training flight we flew again with 3 fans who have enjoyed the first to the last minute. Before the flight we have met Ex -Miss Belgium Joke Van De Velde. Joke was planning to fly with us during our training flight but she didn’t feel fit enough to fly after a violent aerobatic flight . Yet she wanted to pose with us!

joke

 

2e trainingsvlucht

Zaterdag 11 april vlogen de Victors hun 2e trainingsvlucht van het jaar. We namen dit keer 3 sympathisanten mee tijdens onze formatievlucht. Onze grote fan Wim Franco vloog mee aan boord van Victor 4 en beleefde zijn leukste vlucht ooit! Volgende en voorlopig laatste trainingsvlucht staat gepland voor 9 mei want op 17 mei zullen we onze eerste demo geven tijdens de Antwerp Stampe Fly In.

Saturday 11th April, the Victors flew their 2nd training flight of the year. This time we toke three sympathizers along during our formation flight. Our big fan Wim Franco flew aboard Victor 4 and had his best flight ever! The last training flight is scheduled for May 9th because on May 17th, we will give our first demo during the Antwerp Stampe Fly In.

Naamloos-1

Vlekkeloze eerste trainingsvlucht.

De eerste trainingsvlucht van het jaar verliep vlekkeloos. We oefenden eerst terug op wat basisformaties waarbij één van de 4 vliegtuigen in de swan formatie plots een motorpanne simuleerde. De noodprocedure werd door alle piloten correct uitgevoerd zoals beschreven. Vervolgens vlogen we een volledige demonstratie op hoogte. En nadat deze door iedere piloot succesvol werd bevonden keerden we terug richting Ursel om er de demo op lagere hoogte opnieuw uit te voeren.

The first training flight of the year went smoothly. We practiced first on what basic formations wherein one of the four aircraft, in the swan formation, suddenly simulated an engine failure. The emergency procedure was correctly performed as described by all pilots. Then we flew a full demonstration at height. And after it was found successful by every pilot we returned towards Ursel to fly it at lower altitudes.

firstvictorflight

Eerste trainingsvlucht

Zaterdag 22 maart vlogen wij onze eerste trainingsvlucht van het jaar. Manu, Luc, Rick en Steven vlogen diverse formaties boven het Meetjesland. De bedoeling van deze trainingsvlucht was om de verschillende formaties uit te proberen naar aanleiding van onze nieuwe display die wij zullen demonstreren tijdens het komende seizoen. Opmerkingen werden na de vlucht onderling besproken, ondermeer aan de hand van filmopnames. Deze opmerkingen worden meegenomen naar de volgende trainingsvlucht die gepland staat op 13 april.

trainingflt

Voorbereidingen op volle toeren

preparations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorbereiding van ons nieuwe seizoen draait op volle toeren. Tijdens een bijeenkomst van het team werd de nieuwe display onder de piloten gedetailleerd besproken, trainingsvluchten werden ingepland, het nieuwe tijdelijke logo werd reeds op badge gemaakt en andere gadgets zijn in ontwikkeling.

The preparation of our new season is in full swing. During a meeting of our team, the new display was discussed in detail among the displaypilots, training flights were planned, the new temporary logo was already created on badge and other gadgets are in development.

 

Eerste proefvlucht van 2014!

Naar aanleiding van ons tienjarig bestaan plannen wij onder meer een nieuwe demonstratie. Deze demo moet echter eerst worden bedacht, uitgetekend en berekend vooraleer deze in de lucht uit te voeren. Op zaterdag 18 januari vlogen Rick De Smet en Steven Taildeman vervolgens een nieuw manoeuvre boven van het vliegveld van Ursel. Op de grond bijgestaan door Luc De Smet, via radiocommunicatie, voor de onmisbare instructies en aanbevelingen. Na enkele kleine instructies en aanpassingen en talrijke pogingen voldeed dit nieuwe manoeuvre aan de verwachtingen en werd positief onthaald door enkele kijklustigen.

Following our tenth anniversary, we’re planning a new demonstration. This demo must first be conceived, drawn and calculated prior to the first trials in the air. On Saturday, January 18th, Rick De Smet and Steven Taildeman flown a new maneuver above the airfield of Ursel. On the ground, assisted by Luc De Smet, in radio contact, to give his instructions and recommendations. After some minor adjustments and instructions and numerous attempts, this new maneuver met our expectations and was welcomed by some spectators.