Fotoboek: “10 jaar Formationteam The Victors”

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van ons team plannen wij een volledig nieuwe display en enkele nieuwe gadgets. Eén van die gadgets wordt een fotoboek waarin de eerste 10 jaar van ons formatieteam zal worden getoond aan de hand van foto’s aangevuld met feiten en leuke anekdotes.

Heeft U nog foto’s van The Victors, eventueel met plaats en datum, dan mag je ons die steeds bezorgen via steven@thevictors.be.

Personen die geïnteresseerd zijn in het fotoboek kunnen nu reeds intekenen. Hun naam zal opgenomen worden in het boek.

Following the tenth anniversary of our team, we are planning a new display and some new gadgets. One of these gadgets is a book in which the first 10 years of our formation team will be shown on the basis of photographs supplemented with facts and anecdotes.

Do you have pictures of The Victors, possibly with place and date, you can always send them to steven@thevictors.be.

Persons interested in the book can already subscribe. Their name will be included in the book.