Meeting Aérien International de La Somme

Na eerdere deelnames aan airshows in Nederland, Slowakije, Finland en Polen waren we nu in buurland Frankrijk te gast op de Meeting Aérien International de La Somme op de luchthaven van Albert Picardie. Op zaterdag namen we deel aan de Sunset Airshow voor VIP’s en genodigden. Zondag trotseerden duizenden toeschouwers de snikhete temperaturen voor de mooi gevulde internationale airshow. We vlogen er onze standaard display maar deze keer werd een deel van onze rookpatronen vervangen door de kleuren van onze Belgische vlag. We mochten ondervinden dat zo’n eerbetoon aan ’s lands kleuren heel erg geapprecieerd wordt bij onze zuiderburen. Tijdens onze display gaf Walter, onze speaker, in vlekkeloos Frans een mooie uitleg aan het publiek. Na de display wereden geregeld aangesproken over onze voorstelling. Wat een aangenaam publiek! Inmiddels werden ook al de eerste contacten gelegd met organisatoren van Franse airshows in 2020…

After previous participations at airshows in the Netherlands, Slovakia, Finland and Poland, we were now guests in neighbouring France at the Meeting Aérien International de La Somme at Albert Picardie airport. On Saturday we participated in the Sunset Airshow for VIP’s and invited guests. On Sunday, thousands of spectators braved the sweltering hot temperatures for the beautifully filled international airshow program. We flew our standard display but this time some of our smoking pods were replaced by the colours of our Belgian flag. We noticed that such a tribute to the country’s colours is very much appreciated by our southern neighbours. After the display we regularly received compliments about our performance. What a pleasant audience! Meanwhile, the first contacts have been made with some organisers of French airshows in 2020…


Jol Vel’s Airshow Fotografie