Remembrance Flights

Formation Team De Victors betuigen het diepste respect voor onze oorlogsveteranen en gesneuvelden van beide wereldoorlogen. We kunnen elke dag genietenen beleven in alle vrijheid waar deze mannen voor hebben gevochten. Dat mag nooit vergeten worden. Dit was ook de grootste motivatie om ambassadeurs te worden van het voormalige Tweede Wereldoorlog vliegveld van Ursel, genaamd en gekend door de Royal Air Force als B67. Daarom kijken we er naar uit om deel te nemen aan de herdenkingsfeesten.

We verzorgen een overvlucht in formatie en “missing man” formatie boven uw geselecteerde locatie, eventueel met bijhorende rookpatronen (keuze uit de kleuren: rood, blauw, zwart, geel en wit) . Wij kunnen ook beroep doen op een doedelzakspeler die synchroon met onze overvluchten speelt (bv. Amazing Grace, …).

Vraag inlichtingen of boek ons op manu@thevictors.be

Formation Team De Victors express their deepest respect for our war veterans and those killed in both world wars. We can enjoy every day in all the freedom that these men have fought for. That should never be forgotten. This was also the greatest motivation to become ambassadors of the former Second World War airfield of Ursel, called and known by the Royal Air Force as B67. That is why we look forward to taking part in the commemoration celebrations.

We provide overflights in formation and in the “missing man” formation above your selected location, possibly with accompanying smoking patterns (choice of colours: red, blue, black, yellow and white). We can also use a bagpipe player who plays synchronously with our overflights (e.g. Amazing Grace, …).

Information and booking via manu@thevictors.be