Steun ons Team – Support our Team

Formation Team The Victors is uniek. Wij zijn het enige civiele formatieteam van België. Dit wil ook zeggen dat wij vooral beroep doen op eigen financiële middelen, inkomsten van de verkoop van onze gadgets en enkele sponsors die ons team in hun hart dragen.

Dit jaar vieren wij onze 15e verjaardag. We zullen dit jaar opmerkelijk meer te zien zijn op (luchtvaart) evenementen en dus ook in diverse media. Meer vliegen betekent meer kosten maar iedereen, ook jij, of jouw bedrijf kunnen ons team steunen.

Je kan lid worden van onze Victor-familie en op de hoogte gehouden worden, het reilen en zeilen en het laatste nieuws van The Victors vanop de eerste rij volgen. Bovendien krijg je één van de beperkte unieke “15 years The Victors” badges en een “Remove Before Flight” sleutelhanger van The Victors. Stort een bedrag van 30 euro op bankrekeningnummer BE72 3630 1211 2916 met vermelding van: “naam + lidgeld 2019”.

Je kan ons ook financieel sponsoren. We bieden diverse mogelijkheden aan, waaronder: – vermelding van logo en link op onze website, een banner in onze promotietent op alle evenementen, badge op onze flightsuites, … Voor meer info omtrent gepersonaliseerde sponsorpakketten: info@thevictors.be

Formation Team The Victors is unique. We are the only civilian formation team in Belgium. This also means that we mainly rely on our own financial resources, income from the sale of our gadgets and some sponsors who carry our team in their hearts.

This year we celebrate our 15th anniversary. We will participate remarkably more at (aviation) events and therefore also in various media. More flying means more costs but everyone, including you, or your company, can support our team.

You can join our Victor-family and become a member of our team. You will be kept informed about the latest news of The Victors. In addition, you will receive one of the limited unique “15 years The Victors” badges and a “Remove Before Flight” key ring of The Victors. Pay 30 euros to bank account number BE72 3630 1211 2916 stating: “name + membership fee 2019′.

You can also sponsor us financially. We offer various possibilities, including: Publication of your company logo and link on our website, a banner in our promotional stand at all events, badge on our flight suites, … For more information and personal support packages: info@thevictors.be