Antwerp Stampe-Fly In

Zondag 28 mei vlogen we onze eerste volledige display van 2017 tijdens de Antwerpen Stampe Fly-in. Een behoorlijke uitdaging voor ons team. Want de zone waarin we mochten vliegen was beperkt tot het terrein van de Antwerpse Luchthaven zelf. De luchthaven is omringd door bebouwing en het is vanzelfsprekend dat daarboven geen demonstraties mogen plaatsvinden. Het commentaar werd verzorgd door onze peter Lucas Van den Eynde. Onderstaande video is van Chris Janssens.

Sunday May 28th, we flew our first full display of the year during the Antwerp Stampe Fly-in. A real challenge for our team. Because the zone in which we were allowed to fly was limited to the area of the Antwerp Airport itself. The airport is surrounded by buildings and it is obvious that no demonstrations can take place above that. The comment was taken care of by our godfather Lucas Van den Eynde. The following video is from Chris Janssens.


 

25th Antwerp Stampe Fly-in

Onze eerste demonstratie van 2015 is een feit. Op 17 mei vlogen we in Antwerpen voor een zeer talrijk opgekomen publiek. Boven de Antwerpse luchthaven werden uitzonderlijk demonstraties toegelaten. Door de bebouwing rond de luchthaven was de display zone zeer beperkt. Samen met de turbulentie was het geen eenvoudige demonstratie voor onze piloten. Maar na de vlucht kregen we spontaan vele complimentjes.

Our first demonstration of 2015 is a fact. On May 17th, we flew in Antwerp for a large audience. Above the Antwerp airport there were exceptional demonstrations. Due the city around the airport, the display area was very limited. Along with the turbulence it was not a simple demonstration for our pilots. But after the flight we received spontaneously many compliments.