3e plaats voor The Victors!

The Victors wonnen een trofee tijdens de European Airshow Council (EAC), ons teamĀ ging er lopen met de 3de plaats voor marketing and media!

The Victors won a trophy at the European Airshow Council (EAC), our team won the 3rd place for marketing and media!

Victors_3thplace_EAC