Nieuwe artikels in onze shop!

shop_nieuw_2014

Naar aanleiding van 10 jaar Victors stellen wij enkele nieuwe gadgets ter beschikking waaronder de populaire kinder t-shirts in3 verschillende kleuren, een leuke Victor boterhambox, onze nieuwe badge ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan evenals onze nieuwe petten, een mooie verjaardagskalender aangevuld met de hoogtepunten van The Victors en onze fotoboek waarvoor U nog steeds kan intekenen. Meer info vind je hier in onze shop!

Following 10 years Victors, we propose some new gadgets including our new popular t-shirts for kids in three different colors, a funny Victor sandwich box, our new badge to celebrate our 10th anniversary as well as our new caps, a nice birthday calendar including pictures and finally our photobook for which you can still subscribe. More info can be found here in our Shop!

Fotoboek “10 Years Formation Team The Victors”

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van ons team hebben wij een fotoboeksamengesteld met daarin prachtige foto’s, anekdote’s, verhalen, unieke momenten, … Personen die geïnteresseerd zijn in het fotoboek kunnen nu reeds intekenen. Hun naam zal opgenomen worden in het boek. U kan het boek inkijken in de Victorstand tijdens Vervlogen Meetjesland (28-29 juni op het vliegveld van Ursel).

Following the tenth anniversary of our team, we have compiled a book containing beautiful photos, anecdotes, stories, unique moments, … Persons interested in the book can already subscribe. Their name will be included in the book. You can take a look in the book in the Victor Stand at “Vervlogen Meetjesland” (28-29 June at the airport Ursel).

fotoboek10jaar

Fotoboek: “10 jaar Formationteam The Victors”

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van ons team plannen wij een volledig nieuwe display en enkele nieuwe gadgets. Eén van die gadgets wordt een fotoboek waarin de eerste 10 jaar van ons formatieteam zal worden getoond aan de hand van foto’s aangevuld met feiten en leuke anekdotes.

Heeft U nog foto’s van The Victors, eventueel met plaats en datum, dan mag je ons die steeds bezorgen via steven@thevictors.be.

Personen die geïnteresseerd zijn in het fotoboek kunnen nu reeds intekenen. Hun naam zal opgenomen worden in het boek.

Following the tenth anniversary of our team, we are planning a new display and some new gadgets. One of these gadgets is a book in which the first 10 years of our formation team will be shown on the basis of photographs supplemented with facts and anecdotes.

Do you have pictures of The Victors, possibly with place and date, you can always send them to steven@thevictors.be.

Persons interested in the book can already subscribe. Their name will be included in the book.