Nieuwe Piloot – New Pilot

Achter de schermen zijn we volop bezig met het trainen van een 6e piloot. Dit is nodig om voldoende back-up te hebben voor het drukke seizoen van 2019. Formationteam The Victors heeft Bram Joly aangenomen als 6e piloot. Bram is 30 jaar en is in het dagelijkse leven zelfstandig tuinaannemer, maar vliegen is zijn grote passie. In zijn vrije tijd studeert hij voor het behalen van zijn ATPL (Airline Traffic Pilot License) en volgt hij een opleiding aerobatics. Bram zal voornamelijk als vervanger aantreden wanneer er één van de piloten niet beschikbaar is.

Behind the scenes we are training our 6th pilot. This is necessary to have sufficient backup for the busy season of 2019. Formation Team The Victors has hired Bram Joly as their 6th pilot. Bram is 30 years old and is an independent garden contractor in daily life, but flying is his great passion. In his spare time he studies to obtain his ATPL (Airline Traffic Pilot License) and follows an aerobatics course. Bram will mainly replace a pilot when one of the pilots is not available.

Preparing the International Sanicole Airshow

Formation Team de Victors is bezig met de voorbereiding van hun vertrek naar de 39e International Sanicole Airshow. Voor ons team is het een bijzondere editie. Het is onze 10e deelname aan deze airshow! We zijn de organisatie erg dankbaar om ons de kans te geven onze vaardigheden en displays te ontwikkelen tot wat ze nu zijn. Hartelijk bedankt. … en we zullen dit tijdens de airshow op een speciale manier vieren!

Formation Team Victors is preparing their departure to the 39th International Sanicole Airshow. For our team, it is a special edition. It’s our 10th participation in this airshow! We are very grateful to the organization for giving us the opportunity to develop our skills and displays to what they are now. Thank you! … And we will celebrate it in a special way during the airshow!

Een nieuwe staart voor de Victors!

We zijn zeer trots jullie onze laatste aanwinst te tonen. De 4 vliegtuigen van The Victors zijn nu voorzien van een eigen Victor staart! Vliegclub Ursel, eigenaar van 3 vliegtuigen, gaf ons  de toestemming om de vliegtuigen te voorzien van een eigen staart. Dit zal ongetwijfeld een meerwaarde geven aan ons team en Vliegclub Ursel. We kregen inmiddels heel wat positieve reacties. Het ontwerp is van de hand van grafisch ontwerper Michel Minne, lid van Vliegclub Ursel. Het professionele werk werd uitgevoerd door Topmen.

We are very proud to show you our latest acquisition. The four airplanes of The Victors are now equipped with a Victor tail! Flying Club Ursel, owner of three aircraft, gave us the permission to change the aircrafts tail. This will undoubtedly add value to our team and Flying Club Ursel. We already got a lot of positive reactions. The design is the work of graphic designer Michel Minne, a member of Flying Club Ursel. The professional work was carried out by Topmen.

Met dank aan: Vliegclub Ursel, Michel Minne en Topmen.
Thanks to: Flying Club Ursel, Michel Minne and Topmen.

victors_1

victors_2Grafisch ontwerper – Graphic Designer: Michel Minne (BigFish Creative Pool)

vic3Professioneel werk van Topmen – Professional work from Topmen

Voorbereidingen Aerofestival Poznan

Op 27 en 28 mei zullen The Victors hun eerste Airshow van 2016 vliegen in het Poolse Poznan. Het Aerofestival heeft ons inmiddels aangekondigd op hun website en diverse social media. Ondertussen zijn The Victors begonnen aan de voorbereidingen. Voor deze trip naar Polen kunnen we op de medewerking rekenen van enkele piloten van Vliegclub Ursel. Zondag 22 mei staat nog een laatste training gepland waarna de vliegtuigen worden overgevlogen naar de luchthaven van Kortrijk. Op donderdagmorgen 26 mei vertrekken The Victors, via een tussenstop in Duitsland, naar Poznan.

On May 27 and 28 The Victors will fly their first airshow of 2016 in Poznan, Poland. The AeroFestival has announced us on their website and various social media. Meanwhile, The Victors started the preparations for this trip to Poland. We can count on the cooperation of several pilots of Aeroclub Ursel. Sunday, May 22, they have planned a last training after which the airplanes are flown to the Kortrijk Airport. On Thursday May 26 The Victors will leave, via a stopover in Germany, to Poznan.

13239445_1192654134102354_5973543685177461328_n

Nieuwe display 2016 klaar.

De piloten zijn samengekomen om de nieuwe display van 2016 te bespreken en aan te passen. Onze nieuwe show werd gefinaliseerd, zodat we de repetities kunnen beginnen. Er zijn een aantal nieuwe elementen toegevoegd waarbij we meer en dichter langs het publiek zullen vliegen. Benieuwd naar onze nieuwe show? Bekijk onze voorlopige kalender!

The display pilots have met to discuss the new display of 2016 and to adjust. Our new show was finalized, so we can start the rehearsals. There are a number of new elements added so we will fly more and closer by the audience. Curious about our new show? Check out our provisional calendar!

Voorbereidingen 2016

Na enkele maanden rust starten we met de voorbereidingen van het komende seizoen. In 2015 vlogen we dezelfde display als in 2014. Om de 2 jaar steken we opnieuw een display in elkaar en denken we na over enkele nieuwigheden en extra’s. Dit wil zeggen dat we nu volop bezig zijn met het uittekenen van een nieuwe show. Daarna bespreken de piloten onderling de eventuele wijzigingen en indien het goed wordt bevonden gaan we de lucht in en proberen we de nieuwe display uit. Hierbij wordt vooral gekeken naar het veiligheidsaspect.

After a few months of rest we start our preparations for the coming season. In 2015 we flew the same display as in 2014. Every two years we set up another display and we think about some new features and extras. This means that we are now fully engaged in the design of a new show. Then the pilots will discuss the new display and if it is found to be good, we go into the air and try the new display. Our main focus is the safety aspect.

We willen ook onze nieuwe sponsor Gipsconstruct bedanken voor hun steun aan Formationteam The Victors!

We also thank our new sponsor Gipsconstruct for their support of The Victors Formation Team!

sponsor_gipsconstruct

Vlekkeloze eerste trainingsvlucht.

De eerste trainingsvlucht van het jaar verliep vlekkeloos. We oefenden eerst terug op wat basisformaties waarbij één van de 4 vliegtuigen in de swan formatie plots een motorpanne simuleerde. De noodprocedure werd door alle piloten correct uitgevoerd zoals beschreven. Vervolgens vlogen we een volledige demonstratie op hoogte. En nadat deze door iedere piloot succesvol werd bevonden keerden we terug richting Ursel om er de demo op lagere hoogte opnieuw uit te voeren.

The first training flight of the year went smoothly. We practiced first on what basic formations wherein one of the four aircraft, in the swan formation, suddenly simulated an engine failure. The emergency procedure was correctly performed as described by all pilots. Then we flew a full demonstration at height. And after it was found successful by every pilot we returned towards Ursel to fly it at lower altitudes.

firstvictorflight

Victor meeting

Zondag 30 november kwam het Victorteam samen voor de jaarlijkse vergadering. Er werden heel wat zaken besproken en beslist. U zal dit ongetwijfeld merken in de komende weken. Verder betekent dit ook de officiële start van ons elfde seizoen.

On sunday november 30th, The Victor Team came together for their annual meeting. There were a lot of issues discussed and decided. No doubt you’ll notice these decisions during the coming weeks. Furthermore, this also marks the official start of our eleventh season.

2014-11-30 16.17.49-1

Voorbereiding Finland International Airshow

4 Victorpiloten en de 8 ferrypiloten, allen lid van Vliegclub Ursel, zijn onlangs samengekomen om de heen en terugvlucht naar Helsinki te plannen. Naast de route moeten we ook rekening houden met het weer, brandstof, uitwijkvliegvelden, prestatie- en gewichtsberekeningen. De trip wordt onderverdeeld in 3 delen van ongeveer 3 uur vliegtijd. We voorzien te vertrekken op donderdag 14 augustus om 8u00 in Kortrijk-Wevelgem en zullen overnachten in Zweden om de nacht nadien rond de middag aan te komen in Helsinki.

4 Victor Pilots and 8 ferry pilots, all members of Aeroclub Ursel, met to plan the flight to and from Helsinki. In addition to the route we must also take into account the weather, fuel, emergency airfields, performance and weight calculations and much more. The trip is divided into three parts of about three hours flight. We plan to leave on Thursday, August 14th at 8:00 am in Kortrijk-Wevelgem and will overnight in Sweden to arrive in Helsinki on friday around midday.

foto

 

 

More info: http://www.finlandairshow.fi