Bronco Fan Day!

The Victors waren op zondag 15 maart aanwezig op de Bronco Fan Day van onze vrienden uit Kortrijk. Luc De Smet, Steven Taildeman en Marie-Christine De Backer werden er hartelijk ontvangen. Er was heel wat interesse voor de unieke OV-10 Bronco in aangepaste kleuren van de Royal Bavarian Air force.

The Victors were present on Sunday, March 15th at the Bronco Fan Day of our friends from Kortrijk. Luc De Smet, Steven Taildeman and Marie-Christine De Backer were warmly welcomed by the Bronco Demo Team. There was a lot of interest in the unique OV-10 Bronco in the colors of the Bavarian Royal Air Force.

broncofanday

 

3e plaats voor The Victors!

The Victors wonnen een trofee tijdens de European Airshow Council (EAC), ons team ging er lopen met de 3de plaats voor marketing and media!

The Victors won a trophy at the European Airshow Council (EAC), our team won the 3rd place for marketing and media!

Victors_3thplace_EAC

 

The Victors op EAC 2015

The Victors zijn aanwezig op de EAC 2015, European Airshow Council, en worden vertegenwoordigd door Victor 2, Luc De Smet, met een stand om ons team te promoten. EAC wordt jaarlijks georganiseerd voor personen die op een of andere manier betrokken zijn bij air shows in Europa, zoals organisatoren, displayteams, commentators, piloten, medewerkers, sponsors,… Men bespreekt op deze bijeenkomst onder meer de veiligheid, organisatie, regelgeving, economische aspecten, met als doel het bestaan van luchtvaartevenementen in Europa te promoten door zijn veiligheid en excellentie.

The Victors are present at the EAC 2015, European Airshow Council, and are represented by Victor 2, Luc De Smet, with a stand to promote our team. EAC is organized annually for persons involved in any way at air shows in Europe, such as organizers, display teams, commentators, pilots, employees, sponsors, … They present lectures including security, organization, regulation, economic aspects, all this to promote the existence of aviation events in Europe, with the key aspects of safety and excellence.

2015-03-13 18.19.50 2015-03-13 18.20.01