Nieuwe Piloot – New Pilot

Achter de schermen zijn we volop bezig met het trainen van een 6e piloot. Dit is nodig om voldoende back-up te hebben voor het drukke seizoen van 2019. Formationteam The Victors heeft Bram Joly aangenomen als 6e piloot. Bram is 30 jaar en is in het dagelijkse leven zelfstandig tuinaannemer, maar vliegen is zijn grote passie. In zijn vrije tijd studeert hij voor het behalen van zijn ATPL (Airline Traffic Pilot License) en volgt hij een opleiding aerobatics. Bram zal voornamelijk als vervanger aantreden wanneer er één van de piloten niet beschikbaar is.

Behind the scenes we are training our 6th pilot. This is necessary to have sufficient backup for the busy season of 2019. Formation Team The Victors has hired Bram Joly as their 6th pilot. Bram is 30 years old and is an independent garden contractor in daily life, but flying is his great passion. In his spare time he studies to obtain his ATPL (Airline Traffic Pilot License) and follows an aerobatics course. Bram will mainly replace a pilot when one of the pilots is not available.

Eerste trainingsvlucht 2016

Vrijdag, 5 maart 2016, vlogen wij onze allereerste trainingsvlucht van het jaar. Op de planning stond een opwarming van diverse formaties en onmiddellijk erna onze nieuwe display boven het vliegveld van Ursel. Vooraf was er een uitgebreide briefing van leader Manu over de nieuwe display. Nadien simuleerden we deze display op de grond. Dit helpt ons om eventuele conflicten in de vlucht reeds voor de vlucht aan te passen. In de lucht verliep alles vlekkeloos en werden nog een paar kleine items genoteerd om nadien aan te passen. Alle piloten waren enthousiast over onze nieuwe display. Ook ons publiek op het terras van Vliegclub Ursel vond het heel “elegant en mooi”.

Friday, March 5, 2016, we flew our first training flight of the year. The planning was a warming up of various formations immediately followed by our new display above the airfield of Ursel. Previously there was an extensive briefing of leader Manu about the new display. Afterwards, we simulated this display on the ground. This helps us to check any conflicts in the air already before the flight. In the air, everything went smooth but there were still a few small items listed to adjust afterwards. All pilots were enthusiastic about our new display. Also, our audience on the terrace of Vliegclub Ursel found it very “elegant and beautiful.”

Victors1rehearsel2106

3e trainingsvlucht

Op zaterdag 9 mei vlogen Victors Manu, Luc, Rick en Steven hun 3e en voorlopig laatste trainingsvlucht. Op 17 mei staat immers onze eerste display gepland tijdens de 25e editie van de Stampe Fly-in te Antwerpen. Tijdens deze trainingsvlucht vlogen opnieuw 3 fans mee die genoten hebben van de eerste tot de laatste minuut. Voor de vlucht hebben we even kennis gemaakt met Ex-Miss Belgïe Joke Van De Velde. Joke was van plan mee te vliegen tijdens deze trainingsvlucht maar voelde zich niet fit genoeg na een heftige acrobatievlucht. Maar toch wou ze nog graag even met ons poseren.

On Saturday May 9th Victors Manu, Luc , Rick and Steven flew their 3rd and latest training flight. On 17 May, our first display is planned during the 25th edition of the Stampe Fly-in Antwerp. During this training flight we flew again with 3 fans who have enjoyed the first to the last minute. Before the flight we have met Ex -Miss Belgium Joke Van De Velde. Joke was planning to fly with us during our training flight but she didn’t feel fit enough to fly after a violent aerobatic flight . Yet she wanted to pose with us!

joke

 

2e trainingsvlucht

Zaterdag 11 april vlogen de Victors hun 2e trainingsvlucht van het jaar. We namen dit keer 3 sympathisanten mee tijdens onze formatievlucht. Onze grote fan Wim Franco vloog mee aan boord van Victor 4 en beleefde zijn leukste vlucht ooit! Volgende en voorlopig laatste trainingsvlucht staat gepland voor 9 mei want op 17 mei zullen we onze eerste demo geven tijdens de Antwerp Stampe Fly In.

Saturday 11th April, the Victors flew their 2nd training flight of the year. This time we toke three sympathizers along during our formation flight. Our big fan Wim Franco flew aboard Victor 4 and had his best flight ever! The last training flight is scheduled for May 9th because on May 17th, we will give our first demo during the Antwerp Stampe Fly In.

Naamloos-1

Vlekkeloze eerste trainingsvlucht.

De eerste trainingsvlucht van het jaar verliep vlekkeloos. We oefenden eerst terug op wat basisformaties waarbij één van de 4 vliegtuigen in de swan formatie plots een motorpanne simuleerde. De noodprocedure werd door alle piloten correct uitgevoerd zoals beschreven. Vervolgens vlogen we een volledige demonstratie op hoogte. En nadat deze door iedere piloot succesvol werd bevonden keerden we terug richting Ursel om er de demo op lagere hoogte opnieuw uit te voeren.

The first training flight of the year went smoothly. We practiced first on what basic formations wherein one of the four aircraft, in the swan formation, suddenly simulated an engine failure. The emergency procedure was correctly performed as described by all pilots. Then we flew a full demonstration at height. And after it was found successful by every pilot we returned towards Ursel to fly it at lower altitudes.

firstvictorflight

Eerste trainingsvlucht

Zaterdag 22 maart vlogen wij onze eerste trainingsvlucht van het jaar. Manu, Luc, Rick en Steven vlogen diverse formaties boven het Meetjesland. De bedoeling van deze trainingsvlucht was om de verschillende formaties uit te proberen naar aanleiding van onze nieuwe display die wij zullen demonstreren tijdens het komende seizoen. Opmerkingen werden na de vlucht onderling besproken, ondermeer aan de hand van filmopnames. Deze opmerkingen worden meegenomen naar de volgende trainingsvlucht die gepland staat op 13 april.

trainingflt

Voorbereidingen op volle toeren

preparations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorbereiding van ons nieuwe seizoen draait op volle toeren. Tijdens een bijeenkomst van het team werd de nieuwe display onder de piloten gedetailleerd besproken, trainingsvluchten werden ingepland, het nieuwe tijdelijke logo werd reeds op badge gemaakt en andere gadgets zijn in ontwikkeling.

The preparation of our new season is in full swing. During a meeting of our team, the new display was discussed in detail among the displaypilots, training flights were planned, the new temporary logo was already created on badge and other gadgets are in development.

 

Eerste proefvlucht van 2014!

Naar aanleiding van ons tienjarig bestaan plannen wij onder meer een nieuwe demonstratie. Deze demo moet echter eerst worden bedacht, uitgetekend en berekend vooraleer deze in de lucht uit te voeren. Op zaterdag 18 januari vlogen Rick De Smet en Steven Taildeman vervolgens een nieuw manoeuvre boven van het vliegveld van Ursel. Op de grond bijgestaan door Luc De Smet, via radiocommunicatie, voor de onmisbare instructies en aanbevelingen. Na enkele kleine instructies en aanpassingen en talrijke pogingen voldeed dit nieuwe manoeuvre aan de verwachtingen en werd positief onthaald door enkele kijklustigen.

Following our tenth anniversary, we’re planning a new demonstration. This demo must first be conceived, drawn and calculated prior to the first trials in the air. On Saturday, January 18th, Rick De Smet and Steven Taildeman flown a new maneuver above the airfield of Ursel. On the ground, assisted by Luc De Smet, in radio contact, to give his instructions and recommendations. After some minor adjustments and instructions and numerous attempts, this new maneuver met our expectations and was welcomed by some spectators.