The Victors centraal op Vervlogen Meetjesland!

Nog minder dan 2 maanden te gaan tot het grootste luchtvaartevenement in Ursel sinds de Internationale Airshows. Op 27, 28 en 29 juni organiseert Vliegclub Ursel in samenwerking met Werkgroep B-67 een historisch luchtvaartweekend onder de naam “Vervlogen Meetjesland”. Hierbij staan 5 thema’s centraal, waaronder het tienjarig bestaan van ons team!

  • 100 jaar vliegen in oorlog
  • 75 jaar vliegen in Ursel
  • 70 jaar bevrijding en B-67
  • 60 jaar NAVO-vliegveld Ursel
  • 10 jaar Formation Team The Victors

Only 2 months to go to the largest aviation event in Ursel since the International Airshows. During the weekend of 27, 28 and 29th june Aeroclub Ursel and Group B-67 will organise a historic aircraft weekend called “Vervlogen Meetjesland”. It focuses on five main themes, including the tenth anniversary of our team!

  • 100 years of flying during war
  • 75 years of flying in Ursel
  • 70 years ┬áliberation and B-67 RAF-airfield
  • 60 years of NATO airfield Ursel
  • 10 years Formation Team The Victors

More info: www.ebul.be or follow the event via facebook!

vm14_aankondiging_thevictors