The Victors op EAC 2015

The Victors zijn aanwezig op de EAC 2015, European Airshow Council, en worden vertegenwoordigd door Victor 2, Luc De Smet, met een stand om ons team te promoten. EAC wordt jaarlijks georganiseerd voor personen die op een of andere manier betrokken zijn bij air shows in Europa, zoals organisatoren, displayteams, commentators, piloten, medewerkers, sponsors,… Men bespreekt op deze bijeenkomst onder meer de veiligheid, organisatie, regelgeving, economische aspecten, met als doel het bestaan van luchtvaartevenementen in Europa te promoten door zijn veiligheid en excellentie.

The Victors are present at the EAC 2015, European Airshow Council, and are represented by Victor 2, Luc De Smet, with a stand to promote our team. EAC is organized annually for persons involved in any way at air shows in Europe, such as organizers, display teams, commentators, pilots, employees, sponsors, … They present lectures including security, organization, regulation, economic aspects, all this to promote the existence of aviation events in Europe, with the key aspects of safety and excellence.

2015-03-13 18.19.50 2015-03-13 18.20.01