The Victors

“The Victors zijn een formatieteam die demonstraties verzorgt met 3 tot 5 vliegtuigen. Dit displayteam uit Ursel is heden het allerbeste als het op formatievliegen aankomt in de burgervliegerij. In hun eerder frêle Piper-vliegtuigen die beperkt zijn gemotoriseerd (160 pk), etaleren ze in de lucht haast eenzelfde perfectie als de welbekende acts dat doen. De figuren die The Victors vliegen zoals Arrow, Fingertip, Close Line Astern, Swan en Diamond zijn al even strak en haarfijn opgelijnd als dat we van de beste demoteams ter wereld gewend zijn. Maar ook … The Victors hebben een gigantische achterban. Vrienden en sympathisanten hebben ze met dozijnen. Een burgerlijk displayteam met een hele grote schare vrienden, dat is bijzonder. Dat is alleen maar mogelijk dank zij de vele hardwerkende sympathisanten in de schaduw, met dan natuurlijk in de schijnwerpers de groep van 6 piloten die het allemaal erg goed onder de knie hebben.

En ja, de volgende weken draag ik fier het petje van The Victors want het moet nog ‘s gezegd: wat ’n team!”

“The Victors are a formation team that gives demonstrations with 3 to 5 aircraft. This display team from Ursel is the best when it comes to formation flying in the general aviation. In their rather frail Piper aircraft with limited performance (160 hp), the team displays them with almost the same perfection as the well-known acts do. The figures The Victors fly like Arrow, Fingertip, Close Line Astern, Swan and Diamond are equally tight and finely aligned as we are used to the best demonstration teams in the world. But … The Victors have a huge bunch of followers. They have friends and supporters with dozens. A civil display team with a huge crowd of friends, that’s special. That’s only possible thanks to the many hardworking sympathizers in the shade, with of course in the spotlight a group of six pilots who are real masters in formation flying.”

And yes, next week I proudly wear the cap of The Victors because it must be said: “What a team!”

Guido Bouckaert
Luchtvaartjournalist – Aviation Journalist


“Ik heb The Victors sinds hun oprichting in 2004 altijd al gevolgd. En ik mag wel zeggen, toen waren het nog amateurs. Maar ondertussen zijn het echt profs geworden in het formatievliegen, zeer goed en niet evident met dit type vliegtuigen. Proficiat aan Manu en zijn team.”

“I follow The Victors since their inception in 2004. And I may say, then they were still  amateurs. But meanwhile they became real pros in formation flying, very good and not easy with this type of aircraft. Congratulations to Manu and his team”

Chris Christiaens
Airshow speaker


“Al snel na de start van de airshow bleek dat de verwachtingen vandaag ingelost zouden worden. In de lucht niet de minsten: aan het begin van de dag gaven The Victors van de vliegclub uit Ursel een sterk staaltje van hun vliegkunsten.”

“The start of our air show proved that the expectations would be fulfilled today. In the air, not the least. At the beginning of the day The Victors Formation Team of the flying club Ursel showed a strong piece of their flying skills.”

Belgian Air Force