Wings and Wheels

Traditioneel vliegen wij elk jaar onze demonstratie tijdens Wings & Wheels te Ursel. Op zaterdag was er een stormdepressie boven de Noordzee waardoor we genoodzaakt waren om onze display te annuleren. Maar op zondag waren de weergoden ons gunstiger gestemd. Dit keer vlogen we door het ontbreken van Victor #2, Rick De Smet, in een gewijzigde samenstelling. Steven, Victor #4, nam de plaats in van Rick, waardoor onze nieuwste back-up piloot Bram (Victor #5) de plaats van Steven in mocht nemen.


Traditionally we fly our demonstration every year during Wings & Wheels in Ursel. On Saturday there was a storm depression over the North Sea which forced us to cancel our display. But on Sunday the weather gods were more favourable to us. This time we flew due to the absence of Victor #2, Rick De Smet, in a different composition. Steven, Victor #4, took the place of Rick, allowing our newest back-up pilot Bram (Victor #5) to take the place of Steven.